perma PRO MP-2 / PRO C MP-2

perma PRO MP-2 / PRO C MP-2

Dokładne dozowanie dla dwóch punktów smarowania


perma PRO MP-2 / PRO C MP-2 pracuje z rozdzielaczem mechanicznym i specjalnym napędem PRO / PROC C. Z jednostki LC (do wyboru 250 cm³ albo 500 cm³) środek smarowy jest przetłaczany przez perma PRO do MP-2 i rozdzielany na dwa tłoki.
Dzięki oddzielnym przestrzeniom ciśnieniowym tłoków środek smarowy jest niezależnie od przeciwciśnienia dozowany w takich samych ilościach. Każdy wylot dozuje 0,25 cm³ środka smarowego na impuls. Zasilanie następuje w przypadku PRO MP-2 z baterii, w przypadku PRO C MP-2 z zewnętrznego źródła napięcia (np. SPS).


Zastosowania


Głównymi dziedzinami zastosowania dozownika perma PRO MP-2 są łożyska toczne i ślizgowe w silnikach elektrycznych, wentylatorach, silnikach do pracy w atmosferze gazów pożarowych i pompach, w których muszą zostać zagwarantowane małe dozowane ilości na impuls smarowania. Dziedziny zastosowania rozciągają się od przemysłu stalowego, papierniczego i górnictwa poprzez ciepłownie wykorzystujące biomasę i spalarnie śmieci do przemysłu samochodowego. System jest dostarczany jako kompletnie zmontowana jednostka i przez to jest natychmiast gotowy do zastosowania.
• Prowadnice liniowe
• Przekładnia otwarta
• Drążki zębate
• Uszczelnienia wałków

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl