Klubermatic NOVA

Klubermatic NOVA

Miejsca zastosowania o dużych wahaniach temperatury


Klübermatic NOVA można stosować we wszystkich miejscach o temperaturach otoczenia między -20 °C i +60 °C. Przez przycisk nastawczy na jednostce sterującej Klübermatic NOVA można wprowadzić okres dozowania od 1 do 12 miesięcy. Następnie sterowanie, przy uwzględnieniu temperatury otoczenia, oblicza wymaganą ilość gazu do stałego i niezawodnego dozowania środka smarowego. Klübermatic NOVA składa się z jednostki sterującej wielokrotnego użycia, jednostki LC (LC = Lubricant Canister) ze zintegrowanym zaworem oleju - napełnionej 130 cm3 smaru albo oleju - i z osłony ochronnej.


Zastosowania


Dozownik Klübermatic NOVA jest szczególnie praktyczny przy punktowym smarowaniu łożysk tocznych i ślizgowych, prowadnic ślizgowych, otwartych przekładni, uszczelnień wałów, drążków zębatych i łańcuchów w miejscach silnych wahań temperatur otoczenia (np. na otwartej przestrzeni). System smarowy jest pyłoszczelny i odporny na strugę wody (według IP 65), o ile poszczególne elementy konstrukcyjne zostały prawidłowo ze sobą połączone.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl