Smary VULTREX OGL SYNTHETIC

Smary VULTREX OGL SYNTHETIC

Wprowadzenie


Linia produktów Petro-Canada VULTREX to oparte na smarach zaawansowane środki smarne dla otwartych przekładni (skrót w j. ang. OGL) zawierające płyny syntetyczne, zapewniające znakomitą ochronę w najsurowszych warunkach pracy, począwszy od mrozu po upał, w dużej wilgoci i kurzu.
Środki smarowe VULTREX OGL zapewniają dłuższą żywotność podzespołów koparki (informacje uzyskane z rzeczywistych danych eksploatacyjnych), przyczyniają się do znacznego obniżenia kosztów eksploatacji. Wielosezonowy VULTREX OGL Synthetic All Season przewyższa w działaniu wiodące konkurencyjne produkty, spełniając surowe wymagania normy P&H 520.
Smary VULTREX zostały zaprojektowane do smarowania dużych, wysokoobciążonych, otwartych i zamkniętych napędów zębatych, jak i wyposażonych w łożyska i panewki maszyn i pojazdów pozadrogowych i górniczych. Smary VULTREX zostały sformułowane w oparciu o mydła kompleksu aluminium, aby podnieść odporność na ścinanie i dobre właściwości płynięcia w celu ochrony wyposażenia i wydłużenia jego żywotności.

VULTREX OGL spełnia wymagania smaru przekładniowego do: P&H, Bucyrus International (włączając Marion), Terex O&K i Komatsu (łączenie z Demag), i jest stosowany w przemyśle górniczym, włókienniczym i papierniczym, w leśnictwie, budownictwie i produkcji.


Charakterystyka i Zalety


Wydłuża żywotność podzespołów koparek
· Wielosezonowy VULTREX OGL Synthetic zapewnia dłuższą żywotność podzespołów
koparek elektrycznych
o śywotność podzespołów koparki P&H 4100 wzrasta średnio o 20 000 godzin
o śywotność podzespołów koparki Bucyrus 395l wzrasta średnio o 25 000 godzin
· Wielosezonowy VULTREX OGL Synthetic zapewnia dłuższą żywotność podzespołów
koparek hydraulicznych
o śywotność podzespołów koparki RH 200 wzrasta średnio o 15 000 godzin
o śywotność podzespołów koparki RH 400 wzrasta średnio o 4 500 godzin

Jako pierwszy smar spełnia normy P&H 520
· Aby spełnić wymagania normy P&H 520, należy spełnić wymagania serii testów ASTM
· Wielosezonowy VULTREX OGL Synthetic All Season spełnia wymagania normy P&H 520, którycg nie spełniają wiodące produkty konkurencyjne Został zatwierdzony przez Bucyrus International do nowej specyfikacji SD4713
· Wielosezonowy VULTREX OGL Synthetic All Season, VULTREX Synthetic 2200 i
VULTREX OGL Heavy znajdują się na Wykazie Certyfikowanych Środków Smarowych dla
nowej specyfikacji BI SD4713 Bucyrus International.


Cztery środki smarowe VULTREX OGL wyróżniają się doskonałą ochroną przed
zużyciem i ochroną przed uszkodzeniem powierzchni kół zębatych i prowadnicach
· Ciągły film smarowy, ponieważ nie ma rozpuszczalnika, który mógłby być wymywany
· Dobra rozszerzalność na powierzchni i pokrycie powierzchni
· Zabezpieczenie powierzchnie przed i korozją
· Pomaga zabezpieczyć pracujące pod dużym obciążeniem zęby w przekładniach, przed
łuszczeniem i zatarciem


Znakomite właściwości temperaturowe
· Wielosezonowy VULTREX OGL Synthetic All Season posiada szeroki zakres temperatur
pracy od -40 oC do +40 oC
· VULTREX OGL Synthetic 2200 posiada zakres temperatur pracy od -25 oC do +50 oC
· VULTREX Synthetic Arctic jest pompowalny do -50 oC
· Przy pomocy tylko 4 produktów smary VULTREX OGL obejmują najszerszy zakres
temperatur od -50o C do +150o C. W większości warunków klimatycznych jedynym
potrzebnym smarem będzie wielosezonowy VULTREX OGL Synthetic All Season.


Wyjątkowe właściwości adhezyjne
· Wysoka wytrzymałość na wymywanie przez deszcz, śnieg i śnieg z deszczem
· Nie zostaje zrzucany przez wirujące części
· Trwale przylega do powierzchni, utrzymując odpowiednią grubość filmu smarowego Nie zawiera rozpuszczalników (włączając rozpuszczalniki chlorowe i cytrusowe) i metali
ciężkich, jak ołów
· Obniżone zużycie smaru


Zastosowanie


Wszystkie smary VULTREX sformułowane są do stosowania w automatycznych systemach
pokrywania sprayem lub do podawania bezpośrednio na zęby kół zębatych, na prowadnice lub inne części maszyn. Główne zastosowania VULTREX obejmują:
· Koparki górnicze i budowlane
· Żurawie linowe
· Przekładnie młynów kulowych i kruszarek
· Mechanizmz podajników piecowych
· Smarowanie lin stalowych
· DuŜe wolnoobrotowe łożyska
· Prowadnice, łyżki pogłębiarek, drążki i zębatki
· Panewki
· Systemy napędowe


Wielosezonowy syntetyczny smar VULTREX OGL SYNTHETIC ALL SEASON nie zawiera rozpuszczalników, przeznaczony jest do otwartych przekładni, został zaprojektowany jako „jeden środek smarowy” do koparek, żurawi linowych, czerparek, wiertarek i samochodów ciężarowych. Szeroki zakres temperatur pracy tego smaru pozwala na stosowanie go jako wielosezonowego smaru o doskonałych właściwościach eksploatacyjnych w koparkach i żurawiach linowych. VLTREX OGL Synthetic All Season jest odporny na wymywanie z elementów koparki w kaŜdych warunkach atmosferycznych oraz posiada niską dolną graniczną temperaturę pracy -40 oC. VLTREX OGL Synthetic All Season spełnia wymagania specyfikacji P&H 520 i znajduje się w Wykazie Certyfikowanych Środków Smarowych dla nowej specyfikacji SD4713 Bucyrus International.


VULTREX OGL SYNTHETIC 2200 nie zawiera rozpuszczalników, jest smarem syntetycznym, został zaprojektowany do znakomitego zabezpieczenia otwartych przekładni, posiada znakomite właściwości smarujące. VLTREX OGL Synthetic 2200 jest odporny na wymywanie z elementów koparki w każdych warunkach atmosferycznych oraz posiada niską dolną graniczną temperaturę pracy -25 oC. VLTREX OGL Synthetic 2200 spełnia wymagania specyfikacji P&H 520 i znajduje się w Wykazie Certyfikowanych Środków Smarowych dla nowej specyfikacji SD4713 Bucyrus International.


VULTREX OGL SYNTHETIC ARCTIC również nie zawiera rozpuszczalników i jest stosowany w otwartych przekładniach. Został sformułowany do pracy w bardzo niskich temperaturach spotykanych w regionach arktycznych w trakcie zimy. Jego praca w takich warunkach jest udokumentowana i jest on zalecany do stosowania w tak niskich temperaturach.


VULTREX OGL HEAVY (zawiera płyny syntetyczne) jest bardziej gęstym produktem
zawierającym cięższy olej bazowy. Zaprojektowany został do przenoszeniu większych obciążeń podczas pracy w gorących letnich miesiącach. Został zaprojektowany tak, że wytrzymuje temperatury spadające przejściowo poniżej zera. Spełnia wymagania specyfikacji P&H 520 i znajduje się w Wykazie Certyfikowanych Środków Smarowych dla nowej specyfikacji SD4713 Bucyrus International.


VULTREX EGF-1000 (zawiera syntetyczne środki smarowe) został specjalnie sformułowany do wysokoobciążonych osłoniętych przekładni żurawi linowych, koparek i czerparek. Zapewnia wyjątkową wytrzymałość filmu i wyższą ochronę przeciwzużyciową. Zalecany jest do przekładni, dla których producent podaje lepkości przekraczające 1000 cSt, lub gdzie stosowany jest smar półpłynny.


VULTREX EGF-1000 był pomyślnie stosowany w osłoniętych przekładniach elektrycznych koparek górniczych, podziemnych górniczych lokomotyw oraz do wielu innych zastosowań. Wyjątkowa płynność, wytrzymałość filmu i właściwości przeciwzużyciowe sprawiają, ze VULTREX EGF-1000 był stosowany jako smar w przekładniach młynów kulowych. Sprawdza się również doskonale w przekładniach ślimakowych, w których części wykonane są z metali kolorowych i gdzie nie mogą
być użyte dodatki EP (umożliwiające przenoszenie wysokich obciążeń) siarkowe i fosforowe.


Uwagi dotyczące eksploatacji


Smary z linii produktów VULTREX zapewniają dłuższą żywotność w normalnych warunkach eksploatacyjnych do maksymalnych zalecanych temperatur pracy. Jednak, że faktyczna żywotność smaru uzależniona jest od konstrukcji systemu i praktyki eksploatacyjnej.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl