AZOLLA NET HC

AZOLLA NET HC

Zastosowanie:

 

AZOLLA NET HC jest stosowana do mycia w roztworze z płynem hydraulicznym.

 

· AZOLLA NET HC jest stosowana do układów hydraulicznych i smarowych oraz jeśli zachodzi potrzeba również do układów olejów obróbkowych w stężeniu 5 % (lub większym, zależnie od stanu zabrudzenia układu) w mieszaninie z olejem z układu, przy najwyższej możliwej temperaturze stosowania (50 do 60°C), przez 48 h przed wymianą.

 

Przed napełnieniem układu nowym olejem, układ należy opróżnić i wymienić wkłady filtracyjne.

 

• AZOLLA NET HC może być również używana do zapobiegnia gromadzeniu się zanieczyszczeń w układach hydraulicznych i smarowych, szczególnie podatnych na akumulację zanieczyszczeń. Przy stałej zawartości w oleju, w stężeniu 1 %, układ zachowuje doskonałą czystość.

 

Zalety:

 

AZOLLA NET HC ma bardzo dobre właściwości myjące i dyspergujące.

AZOLLA NET HC jest całkowicie mieszalna z wszystkimi mineralnymi olejami hydraulicznymi.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl