Dodatki eksploatacyjne do cieczy obróbczych

ROZWIĄZANIA EKSPLOATACYJNE PRZEDŁUŻAJĄCE CZAS PRACY CIECZY OBRÓBCZYCH


W trakcie pracy emulsji do obróbki metali na skutek oddziaływania różnych czynników, właściwości eksploatacyjne cieczy mogą ulec obniżeniu. Wtedy istnieją dwa rozwiązania:


• zlać ciecz, opróżnić układ,
• albo wprowadzić pakiet dodatków eksploatacyjnych, specjalnie zestawionych pod kątem wydłużenia czasu życia cieczy obróbczej.


To proste, ekonomiczne i przyjazne dla środowiska rozwiązanie regeneruje produkt bez jakiegokolwiek uszczerbku dla jakości. 

 

Gama dodatków eksploatacyjnych TOTAL SERADE przeznaczona jest do następujących aplikacji:

 • SERADE AFM EMULSION
  SERADE AFM EMULSION

  Dodatek uzupełniający, stosowany w eksploatacji do poprawienia właściwości antypiennych cieczy obróbczych.

 • SERADE AFM SYNTHETIC
  SERADE AFM SYNTHETIC

  Dodatek uzupełniający, stosowany w eksploatacji do poprawienia właściwości antypiennych cieczy obróbczych.

 • SERADE WQ PLUS
  SERADE WQ PLUS

  Dodatek uzupełniający, stosowany w eksploatacji cieczy obróbczych do podnoszenia twardości wody.

 • SERADE WQ MINUS
  SERADE WQ MINUS

  Dodatek uzupełniający, stosowany w eksploatacji cieczy obróbczych do redukowania twardości wody.

 • SERADE WQ BUFFER
  SERADE WQ BUFFER

  Dodatek uzupełniający, stosowany do podniesienia pH cieczy obróbczych w eksploatacji.

 • SERADE ACR FERROUS
  SERADE ACR FERROUS

  Dodatek uzupełniający, stosowany w eksploatacji do poprawienia właściwości antykorozyjnych cieczy obróbczych do metali żelaznych.

 • SERADE ACR NON FERROUS
  SERADE ACR NON FERROUS

  Dodatek uzupełniający, stosowany w eksploatacji do poprawienia właściwości antykorozyjnych cieczy obróbczych do metali nieżelaznych.

 • SERADE AW SYNTHETIC
  SERADE AW SYNTHETIC

  Dodatek uzupełniający, stosowany w eksploatacji do poprawienia właściwości przeciwzużyciowych (AW)/EP cieczy obróbczych.

 • SERADE AW EMULSION
  SERADE AW EMULSION

  Dodatek uzupełniający, stosowany w eksploatacji do poprawienia właściwości przeciwzużyciowych (AW)/EP cieczy obróbczych.

 • SERADE STAB EMULSION
  SERADE STAB EMULSION

  Dodatek uzupełniający, stosowany do stabilizacji cieczy obróbczych w eksploatacji.

Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl