CORENA S4 R (Poprzednia nazwa: Corena AS)

CORENA S4 R (Poprzednia nazwa: Corena AS)

Shell Corena S4 R to nowoczesny, syntetyczny olej do sprążarek powietrza z unikalnym zaawansowanympakietem dodatków. Został zaprojektowany by zapewnić najlepsze właściwości smarne w łopatkowych iśrubowych kompresorach powietrza. Produkt zawiera specjalny pakiet dodatków uszlachetniających bydoskonale zabezpieczać urządzenia pracujące z ciśnieniam roboczym > 25 [bar], temperaturze wylotowej > 100 [0C]. Interwał wymiany produktu Shell Corena S4 R może dochodzić do 12 000 [mth].

 

Właściwości i korzyści

 

  •     Wydłużone interwały wymiany – dłuższa eksploatacja

Shell Corena S4 R jest zaprojektowany do wydłużenia okresów wymiany nawet do 12 000 [mth] (o ile producent urządzenie nie zaleca inaczej) nawet w temperaturach pracy > 100 [0C]. Nowoczesna formulacja produktu Shell Corena S4 R pozwala na wydłużenie okresu używalności oleju przez: 

  •     doskonałą odporność na degradację temperaturowa i chemiczną,
  •     zapobieganie tworzeniu się osadów węglowych w szczelinach kompresorów śrubowych i łopatkowych,
  •     utrzymanie doskonałej czystości w separatorach olej/powietrze, jak również w systemach koalescencyjnych,

Okresy między wymianami oleju będą zależne od rodzaju przyjmowanego powietrza, warunkówpracy i warunków środowiskowych. Dla wilgotnego i gorącego klimatu tj. Azja lub regiony Pacyfiku zaleca się skrócenie interwałów wymiany (sprawdzić zalecenia regionalnego OEM).

  •     Doskonała ochrona przeciwzużyciowa

Shell Corena S4 R przez wiele lat doskonale chroni wewnętrzne powierzchnie metali przed korozją i zużyciem.
Zawiera doskonały pakiet dodatków przeciwzużyciowych co znacznie wydłuża okres eksploatacji najbardziej narażonych na zniszczenie mechaniczne części tj. łożyska lub przekładnie.

  •     Sprawność systemówa

Szybkie uwalnianie powietrza oraz zapobieganie powstawaniu piany to krytyczne właściwości dla oleju kompresorowego, co daje szybki start oraz utrzymywanie stałego nadciśnienia. Shell Corena S4 R jest zaprojektowany do szybkiego uwalniania powietrza bez możliwości tworzenia się piany, zapewnia to bezawaryjną pracę w cyklicznych warunkach. Dodatkowo Shell Corena S4 R pozwala dobrze separować wodę z separatorów olej/powietrze oraz osuszaczy.

 

Dopuszczenia i Aprobaty


Spełania:
ISO 6743-3A-DAJ
Shell Corena S4 R 68 została zaaprobowana przez Firmę ABB do użycia w turbogeneratorach VTR z maksymalnymi interwałami wymiany do 5000 [mth]
(HZTL 90617, lista 3a).

 

Mieszalność


Shell Corena S4 R jest mieszalna z olejem mineralnym, jednak mieszanie go z produktami mineralnymi obniża jego właściwości eksploatacyjne. Należy zachować środki ostrożności przy mieszaniu produktu Shell Corena S4 R z innymi syntetycznymi produktuktami.
Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z działem technicznym Shell.

 

Kompatybilność z uszczelnieniami


Shell Corena S4 R jest kompatybilny z uszczelnieniami przewidzianymi do użycia z olejem mineralnym.

 

Zastosowanie

 

     Łopatkowe i rotacyjne sprężarki powietrza Shell Corena S4 R jest odpowiednim olejem do zastosowania we wtryskowym i rozbryzgowym systemie smarowania w jedno i dwustopniowych kompresorach pracujących z ciśnieniem roboczym > 25 [bar] i

temperaturze przekraczającej 100 [0C] (włącając również pracę okresową w w/w warunkach).

  •     Trudne warunki pracy

Może również być użyty wszedzie tam, gdzie można się spodziewać wysokich temperatur, tz. gdzie wysoka temperatura oleju nie może być zredukowana do normalnego poziomu.

  •      Turbogeneratory ABB

Shell Corena S4 R jest zalecany do zastosowania w turbogeneratorach Firmy ABB połączonych z nisko lub średnioobrotowymi silnikami Diesla stosowanych w przemyśle okrętowym oraz w energetyce.

 

Ochrona środowiska


Nie wylewać zużytego oleju do ścieków, zbiorników wodnych, na ziemię. Usuwać zużyty olej z pomocą jednostek recyklingu.


Bezpieczeństwo pracy


Informacje dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny użytkowania znajdują się w Karcie Charakterystyki.


Porada


Aby uzyskać więcej informacji prosimy skontaktować się z przedstawicielem Shell.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl