SPIRAX S2 G (Poprzednia nazwa: Spirax G)

SPIRAX S2 G (Poprzednia nazwa: Spirax G)

Oleje Shell Spirax S2 G to wysokiej jakości środki smarne o własnościach EP (extreme pressure) zawierające wielofunkcyjny zestaw dodatków przeciw zużyciowych oraz zabezpieczających przed utlenianiem i korozją. Są one przeznaczone do smarowania różnych przekładni w tym także ręcznych skrzyń biegów samochodów osobowych i ciężarowych.


Zastosowanie

 

  •     Ręczne skrzynie biegów w  samochodach osobowych i ciężarowych

    Spirax G jest przeznaczony głównie do smarowania ręcznych skrzyń biegów w samochodach osobowych i ciężarowych pracujących w warunkach duża prędkość/ mały moment obrotowy oraz mała prędkość/wysoki moment obrotowy. Nadają się do przekładni synchromesh.

  •     Układy przeniesienia napędu w samochodach osobowych

    Oleje można stosować w lekko obciążonych przekładniach tylnych mostów.
    Olej Spirax S2 G nie jest przeznaczony do wysoko obciążonych przekładni hipoidalnych tylnych mostów.


Zalety eksploatacyjne

 

  •     Doskonała charakterystyka tarciowa i zdolność przenoszenia dużych obciążeń
  •     Redukcja zużycia zębów kół i łożysk.
  •     Odporność na działanie temperatury i czynników utleniających
  •     Odporność na tworzenie szlamów i innych szkodliwych produktów utleniania w warunkach podwyższonej temperatury. Spowolnienie procesu starzenia oleju, wydłużenie okresu między wymianami.
  •     Skuteczne zabezpieczenie przed korozją
  •     Ochrona powierzchni metalowych przed korozją.

 

Spełniane normy fabryczne i specyfikacje:

 

API              GL-4

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa dostępne są w Karcie Charakterystyki Produktu dostępnej w firmie Shell.

 

Ochrona środowiska

 

Zużyty olej należy oddać do autoryzowanej firmy utylizacji odpadów. Nie wylewać do gleby, wód powierzchniowych ani ścieków.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl