VULTREX GEAR SHIELD oraz GEAR DRESSING

VULTREX GEAR SHIELD oraz GEAR DRESSING

Wprowadzenie

 

Produkty Petro-Canada VULTREX Gear Shield PC oraz NC to półpłynne środki smarowe
zaprojektowane dla przekładni młynów oraz dla innego rodzaju otwartych przekładni (skrót w j. ang. OGL) gdzie stosowane są układy centralnego smarowania. W wielu zastosowaniach środki smarowe VULTREX Gear Shield wykazały się bezawaryjną pracą przez ponad 25 lat. Formulacja VUTREX Gear Shield P oparta jest na półsyntetycznych parafinowych olejach bazowych o wysokim wskaźniku lepkości. Smar ten wykazuje bardzo wysoką odporność na utlenianie i ma dobrą płynność w niskich temperaturach. VULTREX Gear Shield NC jest oszczędnościowym półpłynnym środkiem smarowym, w którego składzie znajduje się asfaltowy olej bazowy.


Vultrex Gear Dressing EP


Vultrex Gear Dressing EP jest wysokiej jakości smarem odpornym na wodę i wysokie temperatury opartym na wysokiej klasy syntetycznym środku smarowym. Posiada on doskonałe właściwości adhezyjne filmu smarowego i zapewnia bardzo dobrą ochronę dla przemysłowych otwartych przekładni oraz dla napędów łańcuchowych dzięki redukcji kontaktu metalu z metalem. Dodatki EP (przeciw wysokim naciskom) polepszają zdolność przenoszenia dużych obciążeń tego smaru i zmniejszają zużycie części mechanizmów przy bardzo dużych naciskach.


Charakterystyka i Zalety


Vultrex Gear Shield P oraz NC
Doskonała praca w warunkach EP (wysokich nacisków)
· Zapewnia doskonałe smarowanie podczas normalnej pracy młynów
· Zabezpiecza przekładnie przed szokowym obciąŜeniem oraz niszczącym momentem
obrotowym podczas uruchamiania młynów
· Posiada najlepsze wyniki testu zuŜycia FZG (0,532 mg/kwh) w tej klasie produktów
· Nie wymaga specjalnych sposobów postępowania
· Przyjazny dla środowiska
Tworzy bardziej miękki i bardziej równomierny film smarowy w porównaniu do
konkurencyjnych smarów zawierających lotne rozpuszczalniki
· Wyższa lepkość zapewnia lepsze pokrycie powierzchni kół zębatych
· Występują mniejsze straty produktu
· Spływa swobodnie z osłon przekładni, co zmniejsza koszty konserwacji
· Doskonała pompowalność, brak zatykania dysz rozpylających
· Nie odkłada się u podstawy zębów kół zębatych


Vultrex Gear Dresing EP
· Wysoka odporność na wysoką temperaturę i działanie wody
· Tworzy trwały film smarowy zapewniający przekładniom i łańcuchom ochronę przed
nienormalnie wysokimi obciążeniami i naciskami


Zastosowanie


Vutlrex Gear Shield P oraz NC
Środki smarowe VUTLREX Gear Shield P oraz NC opracowane są dla otwartych przekładni, gdzie stosowane jest smarowanie ręczne lub systemy centralnego smarowania. Zalecane są one dla wszelkiego rodzaju przekładni młynów w tym młynów kulowych, młynów prętowych, jak również do pieców i suszarek. VULTREX Gear Shield P oraz NC mają dopuszczenia lub spełniają specyfikacje wszystkich dużych producentów młynów i przekładni, w tym:
UBE
FALK
Boliden Allis
Metso (Svedala),
Koppers
Dominiom
Fuller


VULTREX Gear Shield P, który jest półsyntetycznym środkiem smarowym, jest odpowiedni do zastosowań, gdzie mogą wystąpić wysokie temperatury, lub gdzie konwencjonalne smary zawodzą z powodu niewystarczającej odporności na utlenianie.


Vultrex Gear Dressing EP
VULTREX Gear Dressing EP posiada specjalną formualcję do smarowania przemysłowych otwartych przekładni, do podawania za pomocą smarownicy ciśnieniowej.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl