PRECISION Synthetic, PRECISION XL Seria

PRECISION Synthetic, PRECISION XL Seria

Wprowadzenie


Smary PRECISION* Petro-Canada to uniwersalne smary wysokiej jakości, o długiej żywotności sformułowane w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji i zapewnienia długotrwałej ochrony zabezpieczonego sprzętu w pracy w szerokim zakresie temperatur pracy. Smary PRECISION XL sformułowane są w oparciu o hydrokrakowane oleje bazowe Petro-Canada oraz inne wybrane oleje, wodoodporne polimerowe dodatki uszlachetniające, dodatki EP i inhibitory utleniania i korozji. Smary PRECISION Synthetic opracowane są na bazie płynów syntetycznych oraz dodatków uszlachetniających do zastosowań w szerszym zakresie temperatur. W rezultacie produkty te przewyższają smary wiodących konkurentów oferując dłuższą żywotność w wysokich temperaturach pracy, lepszą adhezję i doskonałą zdolność przenoszenia obciążeń. Wyróżniające własności eksploatacyjne smarów PRECISION XL i PRECISION Synthetic prowadzą do obniżenia kosztów eksploatacyjnych zmniejszając częstotliwość kolejnych smarowań, zapewniając dłuższą ochronę urządzeń i zmniejszając koszty konserwacji ponoszone przez użytkownika.


Charakterystyka i Zalety


· Długa żywotność w warunkach wysokich temperatur zapewnia długotrwałe zabezpieczenie
sprzętu
· PRECISION Synthetic, PRECISION XL EP1 i EP2 sprawdzają się lepiej od czołowych,
konkurencyjnych, wysokiej jakości smarów uniwersalnych mając 2-3 razy dłuższą żywotność badaną wg testu ASTM D3527.

 

Druga Zaleta Ochrony


· Niskie wymywanie wodą, co oznacza mniej ponownego smarowania i konserwacji.
· Nadzwyczajna odporność PRECISION Synthetic, PRECISION XL EP1 i EP2 na wymywanie wodą może obniżyć koszty konserwacji w mokrym środowisku.


Trzecia Zaleta Ochrony


· Wysoka odporność mechaniczna w ciężkich warunkach pracy.
· PRECISION Synthetic, PRECISION XL EP1 i EP2 mogą również obniżyć koszty konserwacji poprzez zmniejszoną podatność produktów na rozkład w warunkach niskiego i umiarkowanie wysokiego ścinania.

Formulacje odpowiadające najnowszemu poziomowi techniki
· Doskonałe zabezpieczenie przed rdzewieniem i korozją.
· Zabezpieczają przed zatarciem i łuszczeniem materiału podczas wysokich obciążeń.
· Obniżają tarcie i zużycie.
· Zabezpieczają przed korozją.
· Uszczelniają łożyska przed wodą i zanieczyszczeniami.
· Są odporne na wycieki, kapanie i wyrzucanie smaru.
· Są odporne na zmianę konsystencji podczas pracy.
· Zachowują mobilność w różnych warunkach.


Zastosowania


Smary PRECISION Petro-Canada opracowane zostały, aby zapewnić ZABEZPIECZENIE TRZY-WJEDNYM, obejmując szeroki zakres zastosowań, przede wszystkim tam, gdzie występują ciężkie warunki pracy. Smary PRECISION zalecane są dla pełnego zakresu samochodowych i przemysłowych zastosowań, włączając w to:
· parki samochodów ciężarowych
· górnictwo
· ogólne zastosowania przemysłowe
· leśnictwo
· budownictwo
· przemysł papierniczy
· rolnictwo
· marynarkę
· produkcję energii elektrycznej
· samochody osobowe
· linie kolejowe
· stalownie

 

PRECISION SYNTHETIC
PRECISION SYNTHETIC opracowany został do smarowania wyposażenia w warunkach
arktycznych. Zapewnia on znakomite zabezpieczenie w niskich temperaturach otoczenia bez
uszczerbku dla własności eksploatacyjnych w wysokich temperaturach. Zakres temperatur pracy: -45 oC do 170 oC. PRECISION Synthetic spełnia wymagania najsurowszej normy GC-LB NLGI dla smarowania łożysk piast kół samochodowych (GC) oraz podwozi (LB).
PRECISION SYNTHETIC HEAVY
PRECISION Synthetic Heavy zaprojektowany jest przede wszystkim dla łożysk walców filcu suszącego w maszynach papierniczych, gdzie wymagana jest wydłużona żywotność w wysokich temperaturach a częste uzupełniane smaru nie jest możliwe. Zakres temperatur pracy od -30 oC do 170 oC.
PRECISION SYNTHETIC MOLY
PRECISION Synthetic Moly zawiera 3% dwusiarczku molibdenu dla zabezpieczenia przed
wibracjami i obciążeniem udarowym. Jest on zalecany do stosowania w trudnych, surowych
warunkach takich jak sprzęt ruchomy z obciążeniem udarowym wykorzystywany w górnictwie, leśnictwie i budownictwie, jak również ciężki sprzęt górniczy. Zakres temperatur pracy od -40 oC do 170 oC.
PRECISION SYNTHETIC EP00
PRECISION Synthetic EP00 jest półpłynnym syntetycznym smarem zaprojektowanym przede wszystkim do smarowania piast kół samochodów ciężarowych i naczep. Jest także zalecany dla nieszczelnych skrzyń przekładniowych. Ma zakres temperatur pracy od -40 oC do 170 oC.
PRECISION XL EP2
PRECISION XL EP2 zalecany jest do smarowania łożysk wysoko obciążonych (heavy-duty) oraz ogólnego przeznaczenia pracujących zarówno przy niskich jak i wysokich prędkościach. Może być używany zamiast PRECISION XL EP1 w mokrym środowisku z powodu gęstszej konsystencji. Zakres temperatur roboczych: od -20 oC do 160 oC.
PRECISION XL EP1
PRECISION XL EP1 zalecany jest do systemów centralnego smarowania tak dla łożysk wysoko obciążonych (heavy-duty) jak i ogólnego przeznaczenia. Może być używany zamiast PRECISION XL EP2 w surowych warunkach zimowych z powodu rzadszej konsystencji. Specyficzne zastosowania obejmują sprzęt przemysłowy i górniczy z systemami centralnego smarowania. Zakres temperatur pracy: od -25 oC do 160 oC.
PRECISION XL HEAVY DUTY
PRECISION XL Heavy Duty zalecany jest do stosowania w stalowniach, urządzeniach warsztatów i fabryk w zakładach produkcyjnych. Jest on szczególnie odpowiedni dla łożysk poddawanych wysokim obciążeniom i obciążeniom udarowym w walcarkach i związanym z nimi wyposażeniem. Może także być w niezawodny sposób dozowany w długich liniach dostawczych walcowni. Zakres temperatur pracy: od -10 oC do 160 oC.
PRECISION XL EMB
PRECISION XL EMB jest smarem bez dodatków EP i zalecany jest do smarowania łożysk w szerokim zakresie temperatur przy braku obciążenia udarowego. PRECISION XL EMB
zaprojektowany jest specjalnie do smarowania silników elektrycznych, gdzie dodatki EP nie są dopuszczalne z powodu ich niekorzystnego wpływu na izolację uzwojenia. temperatur pracy: od -25 oC do 160 oC.
PRECISION XL EP000
PRECISION XL EP000 jest półpłynnym smarem litowym z dodatkami EP zaprojektowanym specjalnie do stosowania w nieszczelnych lub źle uszczelnionych skrzyniach przekładniowych. Używany był on także w skrzyniach przekładniowych maszyn górniczych o ciągłej pracy przy wydobyciu węgla i potasu. Jest on też zalecany do użycia w przeciekających reduktorach prędkości, skrzynkach łańcuchowych oraz łożyskach w centralnych systemach smarowania. Zakres temperatur pracy: od -25 oC do 100 oC.
PRECISION XL EP00
PRECISION XL EP00 zalecany jest do stosowania w centralnych systemach smarowania podwozi samochodów ciężarowych produkowanych przez Groeneveld, Robertsha, Lincoln, Grease Jockey, Interlube i Kogel. Jest on także zalecany do stosowania do smarowania napędów zębatych, gdzie wymagany jest wysokolepkościowy olej przekładniowy o dobrej pompowalności w niskich temperaturach. Zakres temperatur pracy: od -35 oC do 100 oC.
PRECISION XL RAIL CURVE GREASE
PRECISION XL Rail Curve Grease zalecany jest jako zabezpieczenie przed zużyciem dla szyn kolejowych na łukach, dla toromierzy oraz dla kołnierzy kół taboru kolejowego .
PRECISION XL 3 MOLY EP1
PRECISION XL 3 MOLY EP1 zawiera 3% dwusiarczku molibdenu dla zabezpieczenia przed wibracjami i udarowym obciążeniem. Jest on zalecany dla trudnych warunków pracy takich jak wysokie obciążenia, obciążenia udarowe, jakie występują w instalacjach przemysłowych np. w łożyskach przenośnikach młynów kulowych i kruszarek oraz podczas prac poza drogami utwardzonymi. Zakres temperatur pracy: od – 25 oC do 135 oC.
PRECISION XL 3 MOLY EP2
PRECISION XL 3 MOLY EP2 zawiera 3% dwusiarczku molibdenu dla zabezpieczenia przed wibracjami i udarowym obciążeniem. Jest on zalecany dla trudnych warunków pracy takich jak wysokie obciążenia, obciążenia udarowe, jakie występują w instalacjach przemysłowych np. w łożyskach przenośnikach młynów kulowych i kruszarek oraz podczas prac poza drogami utwardzonymi. Zakres temperatur pracy: od – 15 oC do 135 oC.
PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC
PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC zalecany jest dla zastosowań, gdzie występują wysokie
obciążenia, w szczególność obciążenia udarowe oraz wibracje charakterystyczne dla urządzeń górniczych i sprzętu do prac poza drogami utwardzonymi. Zakres temperatur pracy: od – 45 oC do 135 oC. PRECISION XL 3 MOLY ARCTIC jest szczególnie odpowiedni dla zastosowań w bardzo niskich temperaturach.
PRECISION XL 5 MOLY EP0
PRECISION XL 5 MOLY EP0 zawiera 5% dwusiarczku molibdenu dla zabezpieczenia przed wibracjami i udarowym obciążeniem w niższych temperaturach. Odpowiada on wymaganiom specyfikacji Caterpillar dla środków smarowych dla koparek górniczych 5130 (7TJ & 5ZL), 5230 (7LL) oraz 994 (9YF) ładowarek kołowych. Jest on zalecany dla trudnych warunków pracy takich jak wysokie obciążenia, obciążenia udarowe, jakie występują w instalacjach przemysłowych oraz podczas prac poza drogami utwardzonymi. Zakres temperatur pracy: od – 50 oC do 120 oC.
PRECISION XL 5 MOLY EP1
PRECISION XL 5 MOLY EP1 zawiera 5% dwusiarczku molibdenu dla zabezpieczenia przed wibracjami i udarowym obciążeniem w umiarkowanych temperaturach. Odpowiada on wymaganiom specyfikacji Caterpillar dla środków smarowych dla koparek górniczych 5130 (7TJ & 5ZL), 5230 (7LL) oraz 994 (9YF) ładowarek kołowych. Jest on zalecany dla trudnych warunków pracy takich jak wysokie obciążenia, obciążenia udarowe, jakie występują w instalacjach przemysłowych oraz podczas prac poza drogami utwardzonymi. Zakres temperatur pracy: od – 30 oC do 135 oC.
PRECISION XL 5 MOLY EP2
PRECISION XL 5 MOLY EP1 zawiera 5% dwusiarczku molibdenu dla zabezpieczenia przed wibracjami i udarowym obciążeniem w wyższych temperaturach. Odpowiada on wymaganiom specyfikacji Caterpillar dla środków smarowych dla koparek górniczych 5130 (7TJ & 5ZL), 5230 (7LL) oraz 994 (9YF) ładowarek kołowych. Jest on zalecany dla trudnych warunków pracy takich jak wysokie obciążenia, obciążenia udarowe, jakie występują w instalacjach przemysłowych oraz podczas prac poza drogami utwardzonymi. Zakres temperatur pracy: od – 25 oC do 135 oC.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl