Peerless LLG

Peerless LLG

Wprowadzenie


Niezrównany, bardzo wydajny, długotrwały, wysokiej jakości produkt Petro-Canady, zalecany do wysokich temperatur. Powstał z połączenia trzech technologii:
Ultra-czystych, głęboko oczyszczonych baz olejowych HT Petro-Canady
Opatentowanych przeciwutleniaczy
Najnowocześniejszych zagęszczaczy kompleksowych na bazie sulfonianiu wapnia
Peerless LLG ma 2 stopień konsystencji klasyfikacji NLGI, spełnia wymagania NLGI Klasyfikacji Serwisu Motoryzacyjnego GC-LB, ma kolor burgundu.


Cechy i Korzyści


Długa żywotność w wysokich temperaturach zapewnia długotrwałą ochronę sprzętu
· Większa trwałość – około trzy- do czterokrotnie wyższa niż w zwykłych smarach litowych
(240 godz. trwałości łoŜysk przy 160ºC wg ASTM D3527)
· Peerless LLG przy swojej najwyższej temperaturze pracy zapewnia rozszerzoną ochronę
w trudnych warunkach eksploatacji w porównaniu do wiodących produktów konkurencyjnych
Znakomita odporność na działanie wody
· Doskonała odporność smaru Peerless LLG na wymywanie wodą zmniejsza koszty utrzymania i konserwacji w mokrym środowisku
· Pozostaje na miejscu podczas stosowania w mokrym otoczeniu i w urządzeniach pracujących na morzu
· Zachowuje konsystencję po zaabsorbowaniu wody
· Bardzo odporny na wymywanie wodą, wydłuża okresy ponownego smarowania
Wysoka stabilność mechaniczna w trudnych warunkach eksploatacji
· Peerless LLG obniża także koszty utrzymania i konserwacji w wyniku jego zmniejszonej
podatności na rozkład w warunkach niskiego i umiarkowanego ścinania
· Zmniejsza zużycie łożysk i wydłuża żywotność sprzętu
· Zapewnia ochronę łożysk przy dużych obciążeniach


Zastosowanie


Smar Peerless LLG Petro-Canady został skomponowany w celu zapewnienia doskonałego
smarowania w szerokim zakresie zastosowań, szczególnie w warunkach wysokich temperatur oraz w ekstremalnie wilgotnych warunkach eksploatacji. Smar Peerless LLG zalecany jest do pełnego zakresu zastosowań przemysłowych i motoryzacyjnych, w tym:
· ogólne zastosowania przemysłowe
· przemysł celulozowo-papierniczy
· parki samochodów
· leśnictwo
· produkcja energii elektrycznej
· maszyny przemysłu spożywczego bez bezpośredniego kontaktu z żywnością


Peerless LLG
Ulepszony wielozadaniowy smar kompleksowy na bazie sulfonianu wapnia posiada doskonałą odporność na utlenianie, ma bardzo dobrą odporność na działanie wody, zapewnia niezawodną ochronę przeciwkorozyjną oraz zdolność przenoszenia obciążeń w wysokich temperaturach pracy. Jeston szczególnie zalecany dla zastosowań do wysokich temperatur o długiej żywotności, które obejmują:
· Sprzęt pracujący w sposób ciągły w temperaturach do 200 oC oraz w ekstremalnie wilgotnych warunkach
· Łożyska piast kół oraz podwozia samochodowe
· Łożyska zamknięte (bez ponownego smarowania)
· Przeguby uniwersalne równobieŜne (o stałej prędkości kątowej)
· Piece, piece suszarnicze

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl