PETRO-THERM

PETRO-THERM

Wprowadzenie


Petro-Therm to olej termporzewodzący do bezciśnieniowych, systemów wymiany ciepła z fazą ciekłą, pracujących przy średnich temperaturach (temperaturach wymieszania) płynu do 315ºC. Jest on specjalnie opracowany, by zapewnić długi okres eksploatacji oraz doskonałą wydajność cieplną w szerokim zakresie zastosowań przemysłowych, będąc odpornym na utlenianie oraz na rozkład termiczny.\


Cechy i Korzyści


Znakomita stabilność termiczna
· Odporny na wysokie temperatury
· Posiada długą żywotność
· Wymaga niewielkiego uzupełniania podczas eksploatacji
· Zmniejsza powstawanie osadów oraz odkładanie się koksu
· Niskie koszty utrzymania i konserwacji
Dobre właściwości fizyczne za przystępną cenę
· Wysoka sprawność cieplna w szerokim zasięgu temperatur
· Łatwe uruchamianie systemu
· Niska prężność par
· Nie wywołuje korozji i jest zasadniczo nietoksyczny


Zastosowanie


Petro-Therm zalecany jest do stosowania w bezciśnieniowych systemach wymiany ciepła
pracujących przy średnich temperaturach (temperaturach wymieszania) płynu do 315ºC. Petro-Therm zapewnia długą, ekonomiczną eksploatację w wielu procesach przemysłowych, takich jak produkcja asfaltu, przemysł okrętowy, przetwórstwo drewna, piece suszarnicze, pralnie przemysłowe, ogrzewanie zakładowe. W sprawach specyficznych zastosowań lub doradztwa technicznego należy kontaktować się z przedstawicielami Petro-Canady.


Okres użytkowania


Petro-Therm został zaprojektowany w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji w normalnych warunkach pracy, do maksymalnej zalecanej temperatury. Jednak rzeczywista żywotność oleju zależy od danego systemu oraz od praktyki utrzymania ruchu. Zalecane jest regularne monitorowanie stanu oleju, ponieważ tempo zmian fizycznej charakterystyki produktu jest bardziej istotne od faktycznych wartości.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl