CALFLO HTF

CALFLO HTF

Wprowadzenie


CALFLO* HTF jest płynem termoprzewodzącym Petro-Canady do wysokich temperatur
opracowanym w celu zapewnienia długiego okresu eksploatacji bez zmniejszania bezpieczeństwa dla środowiska oraz bez pogorszenia warunków bhp w miejscu pracy.
Wyjątkowy skład chemiczny CALFLO HTF wynika najpierw z użytych w jego formulacji olejów bazowych o 99,9% czystości wyprodukowanych w opatentowanym procesie oczyszczania HT (procesy hydrotreatingu i hydrokrakingu). Te krystalicznie czyste oleje bazowe nie zawierają zanieczyszczeń i składników aromatycznych, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa w miejscu pracy. Wykorzystując ponad 25-cio letnie doświadczenie w formulacji środków smarowych, Petro-Canada wzmacnia te stabilne termicznie płyny specjalnie dobranymi dodatkami uszlachetniającymi, by zapewnić znakomitą ochronę przed rozkładem powodowanym procesami utleniania.
W wyniku tego uzyskany został płyn termoprzewodzący CALFLO HTF posiadający wysoką
sprawność cieplną w wysokotemperaturowych systemach w długim okresie niezawodnej eksploatacji. Ponadto ultra czyste składniki chemiczne CALFLO HTF sprawiają, że nie posiada on wad, jakie wykazują syntetyczne aromatyczne związki, takich jak nieprzyjemny zapach, zagrożenia dla warunków bhp w miejscu pracy oraz dla środowiska.


Zastosowanie


CALFLO HTF Petro-Canady zalecany jest do stosowania w systemach wymiany ciepła z fazą ciekłą, pracujących w sposób ciągły ze średnimi temperaturami (temperatura wymieszania) do 326 °C, z temperaturami powierzchni rur do 343 °C.


Cechy i Korzyści


Większa odporność na rozkład powodowany procesami utleniania w porównaniu z chemicznymi aromatycznymi konkurencyjnymi płynami.
· Odporność płynu na rozkład wywołany utlenianiem jest krytyczna dla systemów wymiany
ciepła, gdzie może nastąpić przypadkowe zetknięcie z powietrzem. Wysoka odporność na
utlenianie może znacząco zwiększyć żywotność płynu, dając oszczędności podczas
eksploatacji dzięki zmniejszeniu częstotliwości wymiany i przestojów.
· Wysoka odporność na utlenianie CALFLO HTF może wydłużyć okres eksploatacji płynu
w trudnych warunkach pracy, w których narażenie płynu na działanie powietrza jest
prawdopodobne, lub nie można go uniknąć.
· Ta odporność płynu na rozkład może istotnie zmniejszyć powstawanie bardzo
zanieczyszczających węglowych osadów, które znacząco obniżają sprawność systemu
wymiany ciepła i zwiększają koszty eksploatacji.
Niska prężność par może dać oszczędności kosztów uzupełniania płynu zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo miejsca pracy.
· Niska prężność par CALFLO HTF może zmniejszyć lub wyeliminować wycieki z zaworów sterujących oraz z połączeń kołnierzowych.
· Zmniejszenie lub wyeliminowanie wycieków oznacza bardziej czyste i bezpieczniejsze
środowisko pracy i pozwala na oszczędności kosztów wynikające ze zmniejszenia potrzeby
czyszczenia, konserwacji i dolewek płynu.
Naturalna smarność zwiększa oszczędności podczas eksploatacji
· Naturalne właściwości smarne CALFLO HTF mogą również obniżyć koszty utrzymania
ruchu i konserwacji poprzez wydłużenie żywotności pomp obiegowych oraz innych
wirujących części.
Warunki bhp i wpływ na środowisko nie podlegają kompromisom
· W odróżnieniu od syntetycznych aromatycznych płynów CALFLO HTF nie stanowi
zagrożenia, jest faktycznie bezwonny i nie jest uznawany za substancję toksyczną przez
OSHA (USA) oraz WHMIS (Kanada) /organizacje badające i określające warunki bhp/.
· Ponieważ CALFLO HTF nie ma przykrego zapachu oraz nie drażni dróg oddechowych ani
skóry, warunki pracy pozostają przyjemne i bezpieczne podczas ciągłej pracy.
· CALFLO HTF nie wymaga specjalnego obchodzenia się z produktem i nie jest uważany za
„substancję niebezpieczną” przez OSHA (USA) lub za „produkt podlegający kontroli” według przepisów WHMIS (kanadyjskich).
· Spedycja i magazynowanie CALFLO HTF zwykle nie wymaga specjalnych zezwoleń.
· Ponadto beczki używane do transportu CALFLO HTF są chętnie akceptowane przez firmy
regenerujące opakowania.


Zagadnienia dotyczące eksploatacji


Wysoka stabilność termiczna płynu CALFLO HTF zapewnia długi czas użytkowania w normalnych warunkach pracy, do jego maksymalnej zalecanej temperatury. Jednak żywotność płynu uzależniona jest również od konstrukcji systemu oraz praktyki eksploatacyjnej. Należy przedsięwziąć specjalne środki w celu uniknięcia warunków eksploatacyjnych, które mogą skrócić żywotność płynu. Obejmują one:
- Wstrząsy cieplne wywołane przyśpieszonym wzrostem temperatury systemu
- Wstrząsy cieplne spowodowane kontaktem płynu z gorącymi miejscami w wężownicach grzejnych
- Ciągłą pracę systemu powyżej maksymalnej temperatury pracy


Pomimo, że CALFLO HTF jest bardzo odporny na rozkład powodowany procesami utleniania, nadmierne zanieczyszczenia powietrzem i wodą mogą obniżyć sprawność cieplną i skrócić żywotność płynu. Tam, gdzie jest to praktycznie możliwe Petro-Canada zaleca zabezpieczenie poduszką gazu obojętnego zbiornika wyrównawczego systemu w celu ochrony przed kontaktem z powietrzem i wodą i uniknięcia konieczności przedwczesnej wymiany płynu.
Jakkolwiek CALFLO HTF został opracowany, aby zapewnić jego odporność na rozkład powodowany powietrzem i wodą, zanieczyszczenie chemikaliami procesowymi lub zepsutymi pozostałościowymi cieczami może skrócić żywotność płynu. Aby osiągnąć maksymalną sprawność systemu oraz żywotność płynu Petro-Canda stanowczo zaleca oczyszczenie i przepłukanie systemu w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, szlamu i laków przed ponownym napełnieniem systemu płynem CALFLO HTF.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl