CALFLO AF

CALFLO AF

Wprowadzenie


CALFLO* AF to wysokowydajny płyn termoprzewodzący Petro-Canady, stworzony w celu redukcji kosztów eksploatacyjnych w systemach, gdzie odporność płynu na rozkład tlenowy jest parametrem krytycznym.
Wyjątkowy skład chemiczny CALFLO AF wynika najpierw z użytych w jego formulacji olejów bazowych o 99,9% czystości, wyprodukowanych w opatentowanym procesie oczyszczania HT. Te krystalicznie czyste oleje bazowe nie zawierają żadnych zanieczyszczeń, które mogą utrudniać działanie CALFLO AF. Wykorzystując ponad 25-cio letnie doświadczenie w formulacji środków smarowych, Petro-Canada wzmacnia te stabilne termicznie płyny specjalnie dobranymi dodatkami uszlachetniającymi, by zapewnić lepszą ochronę przed rozkładem powodowanym procesami utleniania, niż wiodące, konkurencyjne płyny.
W wyniku tego uzyskany został płyn termoprzewodzący CALFLO AF posiadający wysoką sprawność cieplną w systemach pracujących do 316°C. Ponadto, przełomowy skład chemiczny CALFLO AF może wydłużyć działanie płynu bardziej niż wiodące płyny konkurencyjne, a tym samym obniżyć koszty eksploatacyjne poprzez zmniejszenie częstotliwości wymiany płynu.


Zastosowanie


CALFLO AF Petro-Canady zalecany jest do stosowania w systemach wymiany ciepła z fazą ciekłą, pracujących w sposób ciągły w średnich temperaturach (w temperaturach wymieszania) do 316 °C. Wyjątkowa odporność płynu na rozkład wywołany utlenianiem, pozwala na wydłużenie trwałości płynu i obniżenie kosztów eksploatacyjnych w systemach, gdzie nieuniknione jest wystawianie na działanie powietrza, a utlenianie jest główną przyczyną rozkładu płynu. Typowe zastosowania obejmują instalacje regulacji temperatury, wykorzystywane podczas procesów wytłaczania plastiku, formowania plastiku oraz odlewania ciśnieniowego metalu.


Cechy i Korzyści

 

Większa odporność na utlenianie w porównaniu z wiodącymi, konkurencyjnymi płynami, umożliwia wydłużenie trwałości płynu i obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

Ulepszona odporność na rozkład wywołany procesami utleniania w porównaniu do wiodących, konkurencyjnych płynów.

Mniejsza podatność na gromadzenie się pozostałości koksowych i osadów w porównaniu do wiodących, konkurencyjnych płynów.

Niska prężność par może dać oszczędności kosztów uzupełniania płynu, zwiększając jednocześnie bezpieczeństwo miejsca pracy.

Naturalna smarność zwiększa oszczędności podczas eksploatacji.

Warunki bhp i wpływ na środowisko nie podlegają kompromisom.


Zagadnienia dotyczące eksploatacji


Wysoka stabilność termiczna płynu CALFLO AF zapewnia długi czas użytkowania w normalnych warunkach pracy, do jego maksymalnej zalecanej temperatury. Jednak żywotność płynu uzależniona jest również od konstrukcji systemu oraz praktyki eksploatacyjnej.


Należy przedsięwziąć specjalne środki w celu uniknięcia warunków eksploatacyjnych, które mogą skrócić żywotność płynu. Obejmują one:
- wstrząsy cieplne wywołane przyśpieszonym wzrostem temperatury systemu
- wstrząsy cieplne spowodowane kontaktem płynu z gorącymi miejscami w wężownicach grzejnych
- ciągłą pracę systemu powyżej maksymalnej temperatury pracy.


Pomimo, że CALFLO AF jest bardzo odporny na rozkład powodowany procesami utleniania, nadmierne zanieczyszczenia powietrzem i wodą mogą obniżyć sprawność cieplną i skrócić żywotność płynu. Tam, gdzie jest to praktycznie możliwe Petro-Canada zaleca zabezpieczenie poduszką gazu obojętnego zbiornika wyrównawczego systemu, w celu ochrony przed kontaktem z powietrzem i wodą oraz uniknięcia konieczności przedwczesnej wymiany płynu.


Jakkolwiek CALFLO AF został opracowany, aby zapewnić jego odporność na rozkład powodowany powietrzem i wodą, zanieczyszczenie chemikaliami procesowymi lub zepsutymi pozostałościowymi cieczami może skrócić żywotność płynu. Aby osiągnąć maksymalną sprawność systemu oraz żywotność płynu Petro-Canda stanowczo zaleca oczyszczenie i przepłukanie systemu w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń, szlamu i laków przed ponownym napełnieniem systemu płynem CALFLO AF.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl