CUTSOL

CUTSOL

Wprowadzenie


Oleje do obróbki metali posiadają specjalną formulację, by zapewnić maksymalną wydajność w szerokim zakresie procesów obróbki skrawaniem.
Oleje do obróbki metali Petro-Canady dostępne są w dwóch rodzajach:
· Oleje rozpuszczalne – Cutsol
· Oleje gotowe – Transicut, Supercut i Cancut
Oleje obróbkowe rozpuszczalne Cutsol stosowane są tam, gdzie głównym wymaganiem jest szybkie usuwanie ciepła. Gdy rozcieńczymy olej wodą, wytwarza się stabilna emulsja, która ma znakomite właściwości chłodzące oraz odpowiednio zrównoważone własności smarne i wytrzymałość na wysokie naciski (EP), co wymagane jest w procesach obróbki skrawaniem.
Transicut, Supercut i Cancut są olejami gotowymi nierozpuszczalnymi w wodzie. Mają znakomite właściwości smarne oraz odporność na zacieranie, co pomaga zwiększyć trwałość narzędzi i uzyskać wysokiej jakości wykończenie obrabianych części.


Główne zadania olejów do obróbki metali


Główne zadania tych olejów to zapewnienie smarowania lub zmniejszenie tarcia pomiędzy
narzędziem a obrabianym elementem oraz działanie jako chłodziwo i szybkie usuwanie ciepła wytwarzanego na styku narzędzia i obrabianej części.


Właściwości smarne


Aby być zadowalającym środkiem smarowym, oleje do obróbki metali muszą znacząco obniżać tarcie na płytce noża lub w jej pobliżu, gdzie występują najwyższe temperatury oraz pomiędzy poruszającą się końcówką a czołem natarcia. Często do formulacja obejmuje specjalne dodatki zapewniające wymaganą smarność w warunkach tarcia granicznego.
Dla umiarkowanych ciśnień i temperatur, do ok. 150ºC dodatki tłuszczowe zblendowane z olejami mineralnymi dają dobre smarowanie w warunkach granicznych.
W wysokich temperaturach i dla wysokich nacisków dodatki takie jak chlor i/lub siarka reagują chemicznie, tworząc na powierzchni stały film ochronny.


Właściwe smarowanie zmniejsza tarcie, więc:
· Potrzebna jest mniejsza ilość płynu chłodzącego, by zaabsorbować ciepło, ponieważ trzeba
rozproszyć mniejsze tarcie
· Mniejsze zapotrzebowanie na energię skrawania czyli mniejsze zużycie energii
· Mniejsze zużycie narzędzi
· Lepsze wykończenie powierzchni


Właściwości chłodzące


Głównym zadaniem chłodziwa jest obniżenie temperatury w narzędziach skrawających, wiórach oraz w obrabianych przedmiotach. Aby funkcja chłodzenia była właściwie realizowana podczas danej operacji, musi być dobrany odpowiedni olej obróbkowy w najniższej dostępnej klasie lepkości w celu maksymalizowania odbioru ciepła.
Ponieważ woda ma najwyższą przewodność cieplną, oleje rozpuszczalne i syntetyki są najlepszymi płynami chłodzącymi dla operacji szlifowania wymagających wysokiej wydajności skrawania. Na drugim końcu skali oleje mineralne o wysokiej klasie lepkości mają niską przewodność cieplną i są najbardziej odpowiednie dla wolnoobrotowej obróbki skrawaniem, gdzie występują wysokie naciski Chłodzenie ma też związek z natężeniem przepływu. Zwiększając natężenie przepływu oleju obróbkowego w obszarze nóż / przedmiot obrabiany, można poprawić chłodzenie, jakiego olej dostarcza.


Właściwości przeciwzatarciowe


Ekstremalne temperatury oraz naciski występujące podczas obróbki skrawaniem mogą powodować przyspawanie metalu do narzędzia. Skuteczne właściwości przeciwzatarciowe można uzyskać poprzez wprowadzenie odpowiednich dodatków uszlachetniających.
Najpowszechniej stosowanymi w tym celu dodatkami są siarka (elementarna i w związkach) oraz związki chloru. Składniki te reagują chemicznie z metalami, w temperaturach i przy naciskach, jakie występują na powierzchni styku wiór / narzędzie tworząc warstwę powierzchniową o niskiej wytrzymałości na ścinanie i przez to zwiększając smarność.


Cechy i korzyści


Oleje rozpuszczalne


Znakomite właściwości emulgujące
· Tworzą wysokiej jakości bardzo stabilne emulsje nawet w twardej wodzie
· Odporny na wydzielanie oleju
· Długa żywotność oleju
Słaba tendencja pienienia się płynu
· Eliminuje tworzenie się piany
· Ułatwia osadzanie się opiłków
Wysoka smarność
· Poprawia wykończenie powierzchni
· Wydłuża żywotność narzędzi
· Zmniejsza zużycie energii i zwiększa produktywność
Świetna odporność na procesy korozji i rdzę
· Zapewnia znakomite zabezpieczenie zarówno narzędziom jak i obrabianym elementom


Oleje gotowe


Niska klasa lepkości
· Przyśpiesza odbieranie ciepła z narzędzie i przedmiotu obrabianego
· Ułatwia szybkie osadzanie się wiórów i opiłków
· Poprawia czystość oleju zawróconego do obiegu
· Zapobiega nadmiernemu zużyciu powierzchni styku
· Daje lepsze wykończenie powierzchni
Zawiera składniki obniżające tarcie
· Zapobiega przyspawaniu metalu i powstawaniu narostom na ostrzu narzędzia
· Zmniejsza tarcie i ciepło między narzędziem i przedmiotem obrabianym
· Zmniejsza zużycie energii
· Poprawia wykończenie powierzchni
Słaba barwa
· Ułatwia wizualną ocenę obrabianego przedmiotu


Zastosowanie


Oleje rozpuszczalne


Oleje rozpuszczalne Petro-Canady stosowane są tam, gdzie głównym wymaganiem jest szybkie usuwanie ciepła. Powstały one w wyniku blendingu ultra czystych hydrokrakowanych olejów bazowych HT z emulgatorami, inhibitorami korozji, dodatkami EP i promotorami adhezji. Oleje mieszane są z wodą w proporcjach 3% do 10% dla większości operacji. Oleje rozpuszczalne Petro-Canady dają bardzo stabilne emulsje, które posiadają doskonałe właściwości chłodzące oraz konieczną smarność i odpowiednie właściwości w warunkach wysokich nacisków umożliwiające prowadzenie obróbki wiórowej. Cutsol jako uniwersalny olej do obróbki skrawaniem ma zastosowanie w różnych aplikacjach, takich jak: toczenie, wiercenie, frezowanie i szlifowanie, gdzie wymagane jest uniwersalne chłodziwo. Cutsol zalecany jest do wszystkich operacji obróbki skrawaniem gdzie istotne jest chłodzenie i ochrona przeciwkorozyjna. Zawiera biocydy.
Cutsol HD zawiera dodatki EP. Stosowany jest w trudnych operacjach obróbki skrawaniem, gdzie wymagana jest wysoka jakość wykończenia powierzchni i długa żywotność narzędzi. Zapewnia on dobrą ochronę przeciwkorozyjną. Zawiera biocydy.


Oleje gotowe


Są one mieszaninami ultra czystych hydrokrakowanych olejów bazowych HT albo mieszaniami tych olejów bazowych i różnych ilości dodatków EP, takich jak siarka i chlor i / lub dodatków smarnościowych. Zaprojektowane są odpowiednio do poszczególnych zastosowań. Mają znakomite właściwości smarne oraz przeciwzatarciowe, pozwalające wydłużyć trwałość narzędzi i uzyskać wysokiej jakości wykończenie obrabianych części.
Oleje Transicut są nie brudzące oraz przezroczyste. Przeznaczone są wysokoobrotowego
automatycznego gwintowania oraz do zwykłego toczenia. Zalecane są szczególnie dla stali nisko węglowych oraz stopów metali nieżelaznych.
Oleje Supercut stworzone są do różnych rodzajów obróbki skrawaniem, takich jak: gwintowanie, przeciąganie oraz typowe toczenie.

 

Supercut 13 ma niską klasę lepkości szczególnie odpowiedni do gwintowania, głębokiego wiercenia trudno obrabialnych stali.
Cancut 44 to olej gotowy o słabej barwie zaprojektowany do operacji obróbki trudnoobrabialnych elementów. Jest on szczególnie odpowiedni do szybkoobrotowego gwintowania stali węglowych.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl