DURATAC CHAIN OILS

DURATAC CHAIN OILS

Wprowadzenie


Oleje łańcuchowe Petro-Canada Duratac Chain Oils zostały specjalnie opracowane do smarowania łańcuchów, prowadnic, łożysk promieniowych oraz zębów kół łańcuchowych nowoczesnych wysokoobrotowych pił łańcuchowych. Oleje Duratac są ekonomiczne, przyczepne, zapewniają kompleksową ochronę. Ich formulacja zapewnia wysoką adhezję i ciągliwość, co daje obniżenie kapania i „wyrzucania” oleju. Ponadto oleje Duratac mogą być stosowane do smarowania podzespołów maszyn, gdzie wymagany jest przyczepny, nie kapiący olej lub, kiedy problem stanowi wymywanie oleju.


Cechy i Korzyści


Korzyści ekonomiczne
· Duratac Chain Oils są opracowane, aby zapewnić smarowanie po jednokrotnym przejściu
· Ich właściwości przyczepności i ciągliwości obniżają zużycie oleju
· Minimalizują zużycie zabezpieczanych części maszyn
Doskonałe właściwości zwilżania metali
· Pełne pokrycie warstwą oleju prowadnic, łańcuchów i rowków
· Penetracja do wszystkich punktów połączeń
· Wydłużenie Ŝywotności pił łańcuchowych
Długookresowa ochrona przed korozją
· Zabezpieczenie łańcuchów i prowadnic przed rdzewieniem
Poprawa ochrony przeciwzużyciowej
· Pomocne w zabezpieczeniu przed uszkodzeniami wynikającymi z kontaktu metalu z metalem pomiędzy łańcuchem a zębami koła łańcuchowego
· Wydłużenie żywotności łańcuchów i prowadnic
Obniżenie kapania i wyrzucania oleju
· Olej Duratac zostały specjalnie zaprojektowane w celu dobrego przylegania do łańcuchów
oraz do stosowania w łożyskach promieniowych. W wyniku ich ciągliwego charakteru
zredukowane jest wyrzucanie oleju, co zmniejsza potrzebę mycia i wielkość strat.
Mocne przyleganie do wszystkich części piły
· Olej jest odporny na wyrzucanie z łańcuchów pił
· DuŜa odporność na wodę
· Zapewnia polepszone smarowanie
Zmniejszone zużycie oleju


Zastosowanie


Oleje Duratac Chain Oils 32, 68, 100 i 150 przeznaczone są do stosowania w poniższych aplikacjach:
· Ręczne naoliwianie łańcuchów pił w tartakach
· Smarowanie łańcuchów pił
· Smarowanie wolnoobrotowych i nieszczelnych łożysk promieniowych
· Smarowanie prowadnic oraz zębów kół łańcuchowych


Duratac Chain Oil 32 (zabarwiony na czerwono) został opracowany dla stosowania w zimie i wczesną wiosną. Jego temperatura płynięcia -42 oC pozwala na stosowania go w bardzo niskich temperaturach. Oprócz zastosowania do łańcuchów pił, Duratac Chain Oil 32 zalecany jest także do pokrywania filtrów powietrza, gdzie wymagany jest przyczepny produkt do zatrzymywania pyłu.
Duratac Chain Oil 150 (zabarwiony na czerwono) został opracowany dla stosowania w cieplejszym sezonie. Oprócz zastosowania do łańcuchów pił, Duratac Chain Oil 150 może być używany tam, gdzie potrzebny jest przyczepny, nie kapiący olej – do smarowania maszyn np. łańcuchy przenośników, łańcuchy napędów, łożyska przenośników oraz otwarte przekładnie. Ponieważ z powodu niewystarczającego smarowania może nastąpić gwałtowne zużycie łańcuchów, należy dbać, aby zbiorniki oleju do smarowania łańcuchów były napełnione i regularnie sprawdzać stan pomp smarujących. Przed zamontowaniem nowego łańcucha powinien on zostać zanurzony przez kilka godzin w czystym pojemniku z olejem Durtach Chain. Pozwoli to na penetrację oleju do wszystkich punktów połączeń oraz na zabezpieczenie przed zużyciem i korozją. żywotność łańcucha będzie wydłużona, jeżeli
będzie on okresowo myty rozpuszczalnikiem takim jak Petrosol 3139. Po wymyciu łańcuch powinien być zanurzony w oleju Durtach Chain przed ponownym zamontowaniem.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl