REFLO XL

REFLO XL

Wprowadzenie


Produkt PETRO-CANADA REFLO XL jest półsyntetycznym olejem do amoniakalnych sprężarek chłodniczych stosowanym w przemysłowych układach chłodniczych. REFLO XL opracowany został w celu zaoferowania lepszych właściwości eksploatacyjnych w sprężarkach chłodniczych od produktów opartych na olejach bazowych z Grupy II, olejach bazowych z ekstrakcji rozpuszczalnikowej i naftenowych. Olej ten, w porównaniu do olejów wyżej wymienionych, zapewnienia wydłużony okres pracy przez co znacząco obniża koszty eksploatacyjne.
REFLO XL posiada specjalną formulację: połączenie syntetycznego oleju bazowego oraz oleju bazowego pochodzącego z opatentowanego procesu hydrokrakingu PETRO-CANADY, HT Purity. PETRO-CANADA wytwarza oleje bazowe o czystości 99,9%, jedne z najczystszych na świecie, nie zawierające zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócić pracę oleju. Ten krystalicznie czysty olej bazowy wzmacniany jest specjalnie dobranymi dodatkami uszlachetniającymi, które w sposób synergiczny współdziałają z olejem HT purity dając chłodniczy olej sprężarkowy zapewniający niezawodną, długoterminową pracę ze znaczącymi oszczędnościami kosztów eksploatacji.


Cechy i korzyści eksploatacyjne


Znakomita stabilność termiczna i odporność na utlenianie wydłuża żywotność oleju
zmniejszając koszty konserwacji i okresy przestoju

 •  Znakomita odporność oleju na rozkład spowodowany utlenianiem i rozkład termicznyzabezpiecza przed gęstnieniem oleju, powstawaniem osadów i szlamu
 •  Pomaga w utrzymywaniu pracy sprężarki, wymiennika ciepła i zaworów rozprężnych napoziomie ich wydajności projektowej
 •  Wydłuża żywotności oleju, nawet w obecności śladowych ilości wilgoci i powietrzaw czynniku chłodniczym dając oszczędności w długości czasu przestoju i kosztachwymiany oleju

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe

 •  Niska temperatura płynięcia i dobra płynność w niskich temperaturach oleju REFLO XLzmniejsza prawdopodobieństwo zablokowania, w przypadku gdyby olej wyniesionyzostał przez czynnik chłodniczy do zimnych części systemu.

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i pęcznienie nowych uszczelek

 •  Formulacja REFLO XL przyczynia się do zmniejszenia zużycia materiałów wyłożenia, pierścieni i tłoków w sprężarkach tłokowych
 •  Formulacja zawiera specjalny środek spęczniający uszczelnienia w celu zmniejszenia efektu kurczenia się spęczniałych uszczelek

Niższa lotność oleju zmniejsza jego zużycie i obniża koszty utrzymania ruchu

 •  Znacząco niższa lotność oleju wysokich temperaturach w porównaniu do olejów parafinowych z ekstrakcji rozpuszczalnikowej i naftenowych
 •  Może to powodować mniejsze wynoszenie do niskotemperaturowej części systemu w porównaniu do olejów naftenowych (w połączeniu z odpowiednimi działaniami utrzymania ruchu)
 •  Mniejsze wynoszenie oleju może obniżyć zatykanie i powstawanie osadów w parownikach, co obniża koszty konserwacji

Niższa rozpuszczalność w amoniaku poprawia wydajność systemu i osiągi

 •  REFLO XL ma niższą rozpuszczalność w amoniaku od olejów naftenowych
 •  Mniej amoniaku zostaje absorbowane do oleju sprężarki, co zmniejsza porywanie cząstek gazu (pienienie) w zbiornikach separatorów
 •  Mniejsza zawartość amoniaku w oleju pozwala na utrzymanie odpowiedniej lepkości; lepsze więc jest smarowanie i mniejsze zużycie części
 •  Mniej oleju absorbowane jest do amoniaku, co zmniejsza możliwość zatkania rur, zaworów i filtrów
 •  Mniejsza zawartość oleju w amoniaku pozwala utrzymać czystość czynnika chłodzącego poprawiając sprawność i wydajność systemu

Zapewnia właściwe smarowania i ochronę przed zużyciem części w szerokim zakresie temperatur pracy
Wysoka temperatura zapłonu zapewnia bezpieczne warunki pracy w podwyższonych temperaturach


Zastosowanie


Olej REFLO XL opracowany został do smarowania amoniakalnych sprężarek chłodniczych stosowanych w dużych przemysłowych instalacjach chłodniczych takich jak: chłodnie, zakłady przetwórstwa żywności, chłodnie na statkach, lodowiska. REFLO XL stosowany jest również w gałęziach przemysłu wymagających niskich temperatur, np. w farmacji i w mikroelektronice.
REFLO XL może być stosowany w układach, w których temperatura parownika osiąga – 45 oC.
REFLO XL jest kompatybilny z podobnymi parafinowymi olejami mineralnymi. Jednak pełne korzyści z zastosowania REFLO XL nie zostaną uzyskane bez wymiany całego oleju.
Formulacja oleju REFLO XL zapewnia jego dobrą kompatybilność z materiałami uszczelnień; zawiera on środek powodujący pęcznienie uszczelek w celu zapobieżenia wyciekom oleju. REFLO XL jest kompatybilny z takimi materiałami jak Neopren® (polichloropren), HSN (wysoko nasycony nitryl) czy Buna N (nitryl).
REFLO XL spełnia wymagania większości dużych producentów oryginalnego wyposażenia (OEM).


Rejestracja oleju dla przemysłu spożywczego

 

 •  Olej jest dopuszczony do stosowania jako środek smarowy w obrębie obszaru przetwórstwa żywności lub w jego otoczeniu, tam gdzie nie ma możliwości kontaktu z żywnością
 •  Jest zarejestrowany przez Kanadyjską Agencję Kontroli Żywności (CFIA)
 •  Olej posiada certyfikat NSF H2
Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl