COMPRO XL-R

COMPRO XL-R

Wprowadzenie


Olej sprężarkowy COMPRO XL-R Petrocanady jest wyoskiej jakości, semisyntetycznym środkiem smarowym zaprojektowanym specjalnie do stosowania w jedno- i wielostopniowych sprężarkach tłokowych.
Podstawą oleju COMPRO XL-R są oleje bazowe z opatentowanego procesu oczyszczania HT o czystości 99,9%. Te kryształowo przezroczyste oleje są wolne od zanieczyszczeń, które mogłyby zakłócać działanie środka smarowego. Wykorzystując ponad 25 lat doświadczeń w prowadzeniu formulacji, Petro-Canada dokonuje blendingu tych stabilnych termicznie olejów z syntetycznymi estrami, opatentowanymi przeciwutleniaczami oraz ze środkami przeciwzużyciowymi i przeciwkorozyjnymi.
W wyniku tego płyn kompresorowy COMPRO XL-R zapewnia doskonałe smarowanie tłokowych kompresorów i jest szczególnie efektywny w systemach pracujących przy wysokiej temperaturze tłoczenia z ciśnieniem aż do 6000 psi (413 bar).


Cechy i Korzyści


Znakomite smarowanie w wysokich temperaturach i przy wysokim ciśnieniu
· WydłuŜa Ŝywotność kompresora dzięki zmniejszeniu zużycia pierścieni tłokowych
i cylindrów
Wysoka stabilność termiczna zmniejsza tworzenie się koksu i obniża koszty utrzymania
i konserwacji

· Wydłuża okresy przeglądów i konserwacji zaworów i chłodnic pośrednich
· Osady koksu na zaworach są miękkie, a więc mogą być łatwo usunięte
· Nie wykazuje tendencji do tworzenia osadów estrów w chłodnicach pośrednich, gdzie ich
usuwanie jest utrudnione i kosztowne
Duża odporność na rozkład pod wpływem utleniania
· Utrzymuje części sprężarki bez osadów i laków, co zapewnia bezawaryjną pracę i obniża
koszty utrzymania dzięki zmniejszonej wymianie oleju
· Zmniejsza gęstnienie oleju, co poprawia sprawność kompresora i obniża koszty zużycia
energii
Doskonała ochrona przed zużyciem
· Przedłuża okres użytkowania sprężarki
· Może wydłużyć okres pomiędzy przeglądami
· Obniża całkowite koszty remontów
Zabezpiecza przed rdzewieniem i korozją
· Pozwala wydłużyć żywotność części, szczególnie podczas pracy nieciągłej w otoczeniu
o wysokiej wilgotności
Nie atakuje stosowanych powszechnie części z tworzyw sztucznych i gumy
· Zapewnia dłuższy okres użytkowania uszczelek i giętkich przewodów


Zastosowanie


Olej sprężarkowy COMPRO XL-R zalecany jest do smarowania i chłodzenia jedno
i wielostopniowych kompresorów powietrza pracujących przy wysokich temperaturach tłoczenia. COMPRO XL-R może być stosowany w wielostopniowych kompresorach tłokowych uzyskujących ciśnienie wyjściowe 6000 psi (413 bar). Oprócz skrzyni korbowych można stosować go do systemów bezpośredniego wtrysku do cylindrów dużych kompresorów. Dzięki doskonałej odporności na zanieczyszczenie wodą, COMPRO XL-R może być stosowany w warunkach wysokiej wilgotności. COMPRO XL-R jest także odpowiedni do sprężania azotu, argonu, helu, dwutlenku i tlenku węgla
oraz gazu wielkopiecowego. Olej COMPRO XL-R spełnia wymagania producenta dla olejów klasy lepkości ISO 68 oraz 100. Spełnia on lub przekracza normę DIN 51506 VDL dla oleju do sprężarek tłokowych.


COMPRO XL-R jest kompatybilny z następującymi materiałami:
· Wszystkimi mineralnymi, estrowymi oraz opartymi na PAO olejami kompresorowymi
· Wszystkimi standardowymi uszczelkami oraz materiałami gumowymi z wyjątkiem gumy
etylenowo-propylenowej (EPDM)
· Nie reaguje z poliwęglanowymi filtrami.


UWAGA:


Nie można stosować olejów COMPRO XL-R do sprężąnia mokrych lub kwaśnych gazów
węglowodorowych. Dla takich zastosowań zalecane są oleje kompresorowe Petro-Canady: RP, SPX oraz NGS.Nie można stosować olejów COMPRO XL-R do sprężania tlenu i innych gazów aktywnych chemicznie takich jak chlor czy chlorowodór.


Uwagi dotyczące eksploatacji


Aby w pełni korzystać z wymiany oleju na COMPRO XL-R niezbędne jest zminimalizowanie zanieczyszczenia poprzednio używanym olejem. Używany poprzednio olej należy w całości spuścić i wymienić wszystkie filtry przed napełnieniem maszyny olejem COMPRO XL-R. Chociaż olej COMPRO XL-R jest w pełni kompatybilny z większością olejów mineralnych i syntetycznych nie należy go mieszać lub zanieczyścić płynami zawierającymi poliglikole alkilenowe lub silikony.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl