SEPRO XL

SEPRO XL

Wprowadzenie


Oleje Petro-Canada SEPRO XL do maszyn papierniczych są olejami obiegowymi o ulepszonym działaniu o formulacji zapewniającej dłuższą ochronę sprzętu i wydłużony okres pomiędzy wymianami. Są one szczególnie zalecane są w sytuacjach, gdzie w związku z ochroną środowiska istotne znaczenie ma jakość odprowadzanych ścieków. Podstawą olejów SEPRO XL są najwyŜszej czystości, 99,9%, oleje bazowe z opatentowanego procesu oczyszczania HT. W wyniku usunięcia zanieczyszczeń, jakie mogą utrudnić pracę oleju i negatywnie oddziaływać na środowisko, oraz blendingu ze specjalnymi dodatkami uszlachetniającymi, oleje SEPRO XL dłużej zachowują swoje własności „świeżego oleju”.
Oleje SEPRO XL są nietoksyczne, podlegają procesom recyklingu i nie zawierają metali
stanowiących zagrożenie dla środowiska.


Cechy i Korzyści


Większa trwałość
Olej SEPRO XL jest bardziej odporny na degradację od konkurencyjnych olejów konwencjonalnych wg pomiarów standardowymi testami utleniania metodą ASTM D 943.
· Dłużej chroni sprzęt, ma dłuższy okres przydatności do użytku i jest bardziej niezawodny
· Wydłuża czas między wymianami oleju
Przyjazny dla środowiska naturalnego
· Petro-Canada podobnie jak przedsiębiorstwami papiernicze podejmuje działania służące
ochronie środowiska i posiada certyfikat ISO 14001
· Testy wykazały, że SEPRO XL jest nietoksyczny dla organizmów żyjących w wodzie
(badany na dafnia oraz pstrągach)
· Podlega recyklingowi
· Nie zawiera metali, które są szkodliwe dla środowiska
· Powstawanie dioksyn i zanieczyszczenie środowiska jest obniżone dzięki niskiemu
poziomowi prekursorów dioksyn


SEPRO XL nie zawiera metali, które są szkodliwe dla środowiska


Inne charakterystyczne właściwości to między innymi:
· Znakomite oddzielanie wody zapewnia ochronę przed rdzą, korozją i zużyciem
· Znakomita stabilność termiczna zwiększa odporność na rozkład
· Ochrona przeciwzużyciowa minimalizuje zużycie mocno obciążonych części maszyn
· Doskonałe właściwości detergencyjne i dyspergujące
· Niska tendencja do spieniania się oleju
· Dobre wydzielanie powietrza
· Przepuszczalność przez filtry na poziomie 5 mikronów


Zastosowanie


Oleje SEPRO XL dla maszyn papierniczych opracowane zostały do stosowania w mokrych oraz suchych częściach systemów obiegowych maszyn papierniczych. Oleje SEPRO XL są najlepszym wyborem tam gdzie w związku z ochroną środowiska istotne znaczenie ma jakość odprowadzanych z instalacji ścieków.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl