LUMINOL TR/TRi

LUMINOL TR/TRi

LUMINOL ma lepsze właściwości eksploatacyjne od naftenowych olejów elektroizolacyjnych.


LUMINOL Petro-Canada to grupa olejów stanowiących przełom w technologii olejów elektroizolacyjnych. W odróżnieniu od naftenowych olejów mineralnych w LUMINOLU wykorzystane zostały syntezowane ultra-czyste izoparafinowe oleje bazowe – w celu zminimalizowania strat mocy i maksymalizowania wydajności. Oleje te nie zawierają, posiadającej właściwości korodujące, siarki, której obecność może prowadzić do przebicia transformatora.


Oleje LUMINOL są bardziej niż oleje naftenowe odporne na występowanie szczytów energetycznych, jak również na ekstremalne warunki atmosferyczne – wysokie i niskie temperatury otoczenia. Dzięki swojej naturalnie wysokiej odporności na utlenianie oleje LUMINOL są dłużej odporne na rozkład i zapewniają wydłużone okresy eksploatacji. Zatem obniżone zostają koszty rutynowych konserwacji transformatora oraz dolewek oleju i zmniejszone są problemy z wydajnością transformatora.


Korzyści w zakresie ochrony środowiska oraz warunków BPH


Oleje LUMINOL zmniejszają potencjalną możliwość wycieku oleju i koszty utylizacji, jak również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności odnośnie zmniejszenia toksyczności oleju transformatorowego. PETRO-CANADA wytwarza oleje LUMINOL przy pomocy swojego opatentowanego procesu hydrokrakingu HT w połączeniu z hydroizomeryzacją. Te ultra czyste oleje posiadają naturalne właściwości biodegradowalności w środowisku naturalnym, nie zawierają rakotwórczych policyklicznych węglowodorów aromatycznych (WWA) i są nietoksyczne. Ponadto brak tendencji do wydzielania gazu oraz wysoka temperatura zapłonu oleju LUMINOL zmniejszają ryzyko pożaru i eksplozji.


Fakty o oleju LUMINOL TR/TRi


LUMINOL TR oraz LUMINOL TRi doskonale nadają się do stosowania w transformatorach mocy i dystrybucyjnych pracujących ze szczytową wydajnością, jak równieŜ w jednostkach nie hermetycznych, montowanych na podkładkach oraz na słupach w zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych i instytucjonalnych.
· LUMINOL TR przeznaczony jest do zastosowań Typu I.
· LUMINOL TRi przeznaczony jest do zastosowań Typu II.
· Obydwa te oleje spełniają lub przekraczają wymagania specyfikacji CSA-C50-97 (Klasa A
i B), normy ASTM D3487 oraz specyfikacje DOBLE TOPS.
· LUMINOL jest dopuszczony do zastosowań wymagających Ontario Hydro M-104.
· LUMINOL TR spełnia Ogólne specyfikacje IEC 60296:2003 dla śladowo inhibitowanego
oleju transformatorowego.
· LUMINOL TRi spełnia Ogólne specyfikacje IEC 60296:2003 dla inhibitowanego oleju
transformatorowego.


Właściwościami oleju są między innymi:


· Bardzo dobra wymiana ciepła poprawia pracę transformatora
· Bardzo dobra odporność na utlenianie, która umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji
wyłączników i przełączników zaczepów
· Wysoka impulsowa wytrzymałość dielektryczna polepszająca pracę w warunkach przepięcia.
· Niski współczynnik mocy (straty dielektryczne), co obniża niestabilność cieplną w warunkach wysokiego obciążenia elektrycznego.
· Brak wydzielania gazu, co obniża ryzyko awarii wynikającej z wystąpienia pęcherzyków gazu wodorowego.
· Pełna kompatybilność z istniejącymi izolacyjnymi olejami naftenowymi, co zwiększa
wydajność połączonych olejów.
· LUMINOL TR oraz LUMINOL TRi są bezbarwne.


Niezawodność dostaw dzisiaj i w przyszłości.


· Dostępność luzem oraz w beczkach 205-litrowych.
· Pierwsza dostawa może zostać zorganizowana w ciągu 2 tygodni, a następne dostawy
dostosowane są do potrzeb klienta.
· Dostępność tylko od PETRO-CANADA, jednego z najbardziej niezawodnych na świecie
producentów zaawansowanych olejów smarowych.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl