LUMINOL Bi

LUMINOL Bi

LUMINOL ma lepsze właściwości eksploatacyjne od naftenowych olejów elektroizolacyjnych.


LUMINOL Petro-Canada to grupa olejów stanowiących przełom w technologii olejów elektroizolacyjnych. W odróżnieniu od naftenowych olejów mineralnych w LUMINOLU wykorzystane zostały syntezowane ultra-czyste izoparafinowe oleje bazowe – w celu zminimalizowania strat mocy i maksymalizowania wydajności. Oleje te nie zawierają, posiadającej właściwości korodujące, siarki, której obecność może prowadzić do przebicia transformatora.


Oleje LUMINOL są bardziej niż oleje naftenowe odporne na występowanie szczytów energetycznych, jak również na ekstremalne warunki atmosferyczne – wysokie i niskie temperatury otoczenia. Dzięki swojej naturalnie wysokiej odporności na utlenianie oleje LUMINOL są dłużej odporne na rozkład i zapewniają wydłużone okresy eksploatacji. Zatem obniżone zostają koszty rutynowych konserwacji transformatora oraz dolewek oleju i zmniejszone są problemy z wydajnością transformatora.


Korzyści w zakresie ochrony środowiska oraz warunków BPH


Oleje LUMINOL zmniejszają potencjalną możliwość wycieku oleju i koszty utylizacji, jak również wychodzą naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności odnośnie zmniejszenia toksyczności oleju transformatorowego. PETRO-CANADA wytwarza oleje LUMINOL przy pomocy swojego opatentowanego procesu hydrokrakingu HT w połączeniu z hydroizomeryzacją. Te ultra czyste oleje posiadają naturalne właściwości biodegradowalności w środowisku naturalnym, nie zawierają rakotwórczych policyklicznych węglowodorów aromatycznych (WWA) i są nietoksyczne. Ponadto brak tendencji do wydzielania gazu oraz wysoka temperatura zapłonu oleju LUMINOL zmniejszają ryzyko pożaru i eksplozji.


Fakty o oleju LUMINOL Bi


LUMINOL Bi doskonale nadaje się do stosowania w transformatorach mocy i dystrybucyjnych pracujących ze szczytową wydajnością, jak również w jednostkach nie hermetycznych, montowanych na podkładkach oraz na słupach w zastosowaniach komercyjnych, przemysłowych i instytucjonalnych.
· Spełnia aktualne wymagania Ogólnych specyfikacji International Electrotechnical
Commission (Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) IEC 60296:2003 dla
inhibitowanego oleju transformatorowego.
· Spełnia lub przewyższa aktualne wymagania International Electrotechnical Commission
(Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej) IEC 60296:2003 Rozdział 7.1 Specjalistyczne wymagania do specjalnych zastosowań – wyższa odporność na utlenianie i niska zawartość siarki.
· Z pozytywnym wynikiem przechodzi standardowe testy korozyjnego oddziaływania siarki
DIN 51353 oraz ASTM D1275B bez użycia pasywatorów miedzi.
· Spełnia lub przekracza aktualne wymagania norm BS-148:1998 (Klasa IIA – inhibitowane), CSA-C50 (Klasa B), ASTM D3487 oraz specyfikacje DOBLE TOPS.


Właściwościami oleju są między innymi:


· Bardzo dobra wymiana ciepła poprawiająca pracę transformatora.
· Bardzo dobra odporność na utlenianie, która umożliwia wydłużenie okresu eksploatacji
przełączników zaczepów.
· Niski współczynnik mocy (straty dielektryczne), co obniża niestabilność cieplną w warunkach wysokiego obciążenia elektrycznego.
· Pełna kompatybilność z istniejącymi izolacyjnymi olejami naftenowymi, co zwiększa
wydajność połączonych olejów.
· LUMINOL Bi nie zawiera posiadającej właściwości korodujące, siarki i nie wymaga
pasywatorów.
· LUMINOL Bi jest bezbarwny i nie ma zapachu.


Niezawodność dostaw dzisiaj i w przyszłości.


· Dostępność luzem oraz w beczkach 205-litrowych.
· Ciągłe dostawy są dostosowane do indywidualnych wymagań klienta.
· Dostępność tylko od PETRO-CANADA, jednego z najbardziej niezawodnych na świecie
producentów zaawansowanych olejów smarowych.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl