BENZYNA APTECZNA

BENZYNA APTECZNA

Charakterystyka

 

Benzyna apteczna to mieszanina nasyconych węglowodorów alifatycznych o ilości atomów węgla C6 i C7. Otrzymywana jest na drodze katalitycznego uwodornienia i rektyfikacji pozostałości niearomatycznej po ekstrakcji aromatów.


Zastosowania

 

Benzyna apteczna stosowana jest głównie jako rozpuszczalnik w lecznictwie, przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, elektronice.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl