Rozpuszczalniki i nafty

 • ACETON
  ACETON

  Aceton jest doskonałym rozpuszczalnikiem wielu substancji organicznych zwłaszcza tłuszczów, olejów, żywic, nitrocelulozy.

 • BENZYNA APTECZNA
  BENZYNA APTECZNA

  Benzyna apteczna stosowana jest głównie jako rozpuszczalnik w lecznictwie, przemyśle farmaceutycznym, przetwórstwie tworzyw sztucznych, elektronice.

 • BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA
  BENZYNA EKSTRAKCYJNA III NISKOAROMATYCZNA

  Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna stosowana jest głównie jako rozpuszczalnik w przemyśle gumowym i farbiarskim oraz do odtłuszczania w przemyśle metalowym jak również do niektórych klejów.

 • BENZYNA LAKOWA
  BENZYNA LAKOWA

  Benzyna lakowa stosowana jest głównie jako rozpuszczalnik lub rozcieńczalnik do farb ftalowych, olejnych i asfaltowych.

 • TOLUEN
  TOLUEN

  Toluen stosowany jest do wyrobu półproduktów organicznych, barwników oraz jako rozpuszczalnik farb, lakierów i klejów.
  Stosowany jest również w przemyśle zbrojeniowym.

 • KSYLEN
  KSYLEN

  Ksylen stosowany jest:

  • do rozcieńczania lakierów, szpachlówek, klejów i mas uszczelniających olejno-ftalowych, ftalowo-karbamidowych, akrylowych, chlorokauczukowych,
  • do innych celów, np. do mycia pędzli i narzędzi po stosowaniu w/w produktów,
  • jako surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych.

 • ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY
  ROZCIEŃCZALNIK EKSTRAKCYJNY

  Posiada szerokie zastosowanie: do odtłuszczania powierzchni przed lakierowaniem, do rozcieńczania tłuszczów, olejów i wosków, do czyszczenia części, narzędzi oraz zabrudzonych elementów jak również do prania na sucho w pralniach chemicznych.

 • ALKOHOL ETYLOWY CALKOWICIE SKAZONY - DENATURAT
  ALKOHOL ETYLOWY CALKOWICIE SKAZONY - DENATURAT

  Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik politur, jako paliwo do kuchenek spirytusowych, do mycia szyb oraz jako środek odkażający.

 • NAFTA DO OŚWIETLANIA
  NAFTA DO OŚWIETLANIA

  Nafta do oświetlania głównie do celów oświetleniowych, może również służyć jako zmywacz tłuszczów i smarów z powierzchni metalowych.

 • NAFTA ZMYWACZ
  NAFTA ZMYWACZ

  Znajduje zastosowanie m.in. do mycia i konserwacji części metalowych.

Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl