OLEJ MASZYNOWY VELOL® 9Q oraz 19Q

OLEJ MASZYNOWY VELOL® 9Q oraz 19Q

Charakterystyka


Olej maszynowy Velol®9Q jest olejem niskokrzepnącym, otrzymywanym z rafinowanych destylatów olejowych.

Zawiera dodatki polepszające własności smarne, lepkościowo-temperaturowe, dodatki poprawiające odporność na pienienie oraz inhibitory korozji i utleniania.
Produkowane są dwa rodzaje olejów maszynowych Velol® 9Q i Velol® 19. Liczby określające rodzaj oleju oznaczają dolną granicę jego lepkości kinematycznej w temperaturze 20oC.

Zastosowania


Olej maszynowy Velol®9Q stosuje się do smarowania przelotowego i kąpielowego szybkoobrotowych elementów maszyn włókienniczych, obrabiarek i innych precyzyjnych elementów urządzeń zgodnie z instrukcją smarowania.

Normy, aprobaty, specyfikacje


ISO 3448

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl