OKS 402 - Wysokowydajny smar do łożysk tocznych

OKS 402 - Wysokowydajny smar do łożysk tocznych

Obszary zastosowań:


Smarowanie łożysk ślizgowych, tocznych i przegubowych, wałów klinowych, osi kół motocyklowych, wrzecion gwintowanych i wszelkiego rodzaju powierzchni ślizgowych pod normalnymi obciążeniami, przy wszystkich prędkościach poślizgu dopuszczonych do smarowania smarem stałym.


Zalety i korzyści:


Znakomicie nadaje się do normalnie obciążonych miejsc smarowania. Wysoka skuteczność dzięki optymalnej kombinacji składników. Wymagania DIN 51 825 względem smaru stałego K2K spełnia w znacznym nadmiarze. Zmniejszenie kosztów konserwacji i smarów. Skrócenie czasów postoju i remontów wskutek zmniejszenia zużycia. Wspomaganie uszczelnienia łożysk i ochrona przed korozją.


Zastosowanie:


Dla uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, np. za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego OKS 2610/OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać do ok. 1/3 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) i ich obudowy napełniać całkowicie. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatycznych systemów smarowania. Termin i ilość dosmarowania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Przy dłuższych terminach dosmarowania należy preferować kompletną wymianę smaru. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl