OKS 1155 - Adhezyjny smar silikonowy

OKS 1155 - Adhezyjny smar silikonowy

Obszary zastosowań:


Smarowanie przesuwne punktów pomiędzy metalami, tworzywami sztucznymi i elastomerami pracującymi ze sobą nawzajem przy niskich prędkościach ślizgowych ze zwiększonym działaniem uszczelniającym, np. smarowanie o-ringów w układach pneumatycznych broni i układów hamulcowych, w tym do zastosowań wojskowych.


Zalety i korzyści:


Wysoce efektywny dzięki optymalnej formule silikonowego smaru adhezyjnego. Doskonale nadaje się do smarowania tworzyw sztucznych i elastomerów. Szeroki zakres zastosowań poza normalnym zakresem pracy smaru. Smar o szerokim pasmie właściwości uszczelniających.


Zastosowanie:


W celu uzyskania jak najlepszych rezultatów, punkt smarowania należy dokładnie oczyścić, np. uniwersalnym oczyszczaczem OKS 2610 lub OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem łożyska należy oczyścić ze środka ochrony antykorozyjnej. Łożysko należy wypełnić smarem, aby wszystkie powierzchnie funkcjonalne były na pewno nim pokryte. Łożyska wolnobieżne (wartość DN < 50.000) powinny zostać wypełnione smarem całkowicie, łożyska normalnie obracające się powinny zostać napełnione do ok. 1/3 wolnej przestrzeni wewnątrz obudowy, łożyska szybkobieżne (wartość DN > 400.000) do ok. 1/4. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska lub maszyny. Dosmarowywanie za pomocą pistoletu do smaru w miejscu gniazd smarowych (smarowniczki) lub za pomocą automatycznego systemu smarowania. Okresy wymiany smaru oraz ilości są określone według warunków pracy. Jeśli całkowite usunięcie starego smaru nie jest możliwe, ilość smaru musi być ograniczona, aby uniknąć nadmiernego smarowania łożyska. Przy dłuższych okresach zaleca się pełną wymianę starego smaru. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami. Łożyska smarowane smarami silikonowymi powinny być obciążane tylko 1/3 obciążenia dopuszczalnego dla danego typu łożyska. Oparte na bazie silikonu tworzywa sztuczne, np. kauczuk silikonowy może być rozpuszczony przez smar silikonowy. Smar silikonowy nie może być stosowany do powierzchni ślizgowych pod wpływem czystego tlenu.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl