OKS 1148 - Trwały smar silikonowy zawierający PTFE

OKS 1148 - Trwały smar silikonowy zawierający PTFE

Obszary zastosowań:


Smarowanie łożysk tocznych przy temperaturach roboczych od +150°C do +200°C pod obciążeniami w zakresie od niskich do średnich. Do długotrwałego smarowania łożysk silników elektrycznych poddawanych działaniu wysokich temperatur, np. w urządzeniach gospodarstwa domowego lub łożysk, które mają mieć łatwy rozruch w niskich temperaturach. Pierwsze smarowanie łożysk tocznych, jak np. otwarte lub jednostronnie zamknięte łożyska kulkowe, zwłaszcza w celu osiągnięcia długotrwałego smarowania obustronnie uszczelnionych łożysk kulkowych.


Zalety i korzyści:


Wysoka skuteczność dzięki optymalnej formule smaru silikonowego odpornego na temperaturę. Znakomicie nadaje się do zmniejszania tarcia i zużycia. Ochrona łożysk tocznych przed pyłem, brudem, korozją, wodą i wilgocią w miejscach smarowania smarem stałym, poddawanych działaniu zmiennej temperatury. Odporny na utlenianie, wodę, parę wodną, oleje zwierzęce, roślinne i mineralne oraz pary kwasów organicznych.


Zastosowanie:


Dla uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, np. za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego OKS 2610/OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać tylko do ok. ⅓ przestrzeni wewnętrznej łożyska. Powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) i ich obudowy napełniać całkowicie. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatycznych systemów smarowania. Termin i ilość dosmarowania określić odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Przy długich terminach dosmarowywania należy preferować kompletną wymianę smaru. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami. Łożyska nasmarowane smarem silikonowym można obciążać tylko do 1/3 dopuszczalnego obciążenia łożyska. Tworzywa sztuczne bazujące na silikonie, jak np. kauczuk silikonowy, mogą być rozpuszczone przez smar silikonowy. Na miejsca ślizgowe pod wpływem czystego tlenu nie wolno stosować smaru silikonowego. Produkt jest zakwalifikowany do kategorii smarów na bazie oleju silikonowego, zawierających PTFE. Te produkty mogą ulegać wybuchowym reakcjom rozkładu w instalacjach transportowych o niewielkim przekroju przewodów, pracujących pod wysokim ciśnieniem. Należy unikać zasysania powietrza, małych przekrojów przewodów, wysokich ciśnień i szybkiego wzrostu ciśnienia. Przed uruchomieniem należy starannie odpowietrzyć urządzenie.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl