OKS 1140 - Smar silikonowy do najwyższych temperatur

OKS 1140 - Smar silikonowy do najwyższych temperatur

Obszary zastosowań:


Smarowanie wolnobieżnych łożysk ślizgowych i tocznych, rolek, łańcuchów transportowych, czy powierzchni ślizgowych w wózkach piecowych, piecach hartowniczych, maszynach wypiekowych, w tunelach suszarniczych i urządzeniach odlewniczych, paleniskach kotłowych, w maszynach do obróbki tworzyw sztucznych oraz maszynach spawalniczych i lutowniczych.


Zalety i korzyści:


Wysoka skuteczność działania dzięki optymalnej silikonowej konstrukcji smaru. Najlepsza przydatność do smarowania elementów wysoko obciążonych termicznie. Wielostronne zastosowanie poza obszarami stosowania normalnych smarów.


Zastosowanie:


Dla zapewnienia optymalnego działania zaleca się przemycie powierzchni smarowanych środkiem myjącym, np. OKS 2610/2611. Przed pierwszym napełnieniem łożysko należy oczyścić ze środka ochrony antykorozyjnej. Łożysko należy tak wypełnić smarem, aby wszystkie powierzchnie współpracujące były nim z pewnością pokryte. Łożyska wolnobieżne (wartość Dn < 50.000) wypełniać smarem całkowicie, normalnie obracające się łożyska do ok. ⅓ wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Przestrzegać zaleceń producenta łożysk i maszyny. Smarowanie uzupełniające w łożyskach realizować smarownicą ręczną lub automatycznym systemem smarowania. Okresy uzupełniania i ilości podawanego smaru stosować wg zaleceń DTR. Jeżeli odprowadzenie zużytego smaru nie jest możliwe, to ilość smaru należy ograniczyć aby uniknąć nadmiaru. Przy długiej pracy łożyska zaleca się całkowitą wymianę smaru na świeży. Smar można mieszać tylko z odpowiednimi smarami. Łożyska smarowane smarami silikonowymi powinny być obciążane tylko 1/3 obciążenia dopuszczalnego dla danego typu łożyska. Tworzywa oparte na silikonie np. kauczuk silikonowy mogą ulegać rozpuszczeniu w wyniku reakcji chemicznej. Wyklucza się stosowanie smarów silikonowych do miejsc ślizgowych pod działaniem czystego tlenu.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl