OKS 475 - smar wysokowydajny z PTFE

OKS 475 - smar wysokowydajny z PTFE

Obszary zastosowań:


Smarowanie smarem stałym łożysk tocznych i ślizgowych o małych luzach i wysokich prędkościach obrotowych przy niskich i wysokich temperaturach oraz łożysk o niewielkich momentach dobiegu. Smarowanie uszczelniające dopasowanych powierzchni, np. części doszlifowanych, jak czopy kurków, tłoki dozujące, zawory itd., smarowanie pielęgnujące tworzyw sztucznych i części gumowych, zachowujące elastyczność i korzystne właściwości ślizgowe, zwłaszcza na powierzchniach metalowych.


Zalety i korzyści:


Znakomicie nadaje się jako smar długotrwały do miejsc łożyskowania obciążonych niską i wysoką temperaturą. Odporny na zasadowe i kwaśne środki czyszczące i dezynfekujące. Higienicznie obojętny w rozumieniu §31, ust. 1 ustawy o artykułach spożywczych i pierwszej potrzeby. Zarejestrowany przez NSF w kategorii H2 pod numerem 137708 do stosowania w przemyśle spożywczym, gdy nie jest możliwy kontakt z artykułem spożywczym.


Zastosowanie:


Dla uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, np. za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego OKS 2610/OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać do ok. ⅓, szybko obracające się łożyska (wartość DN < 400.000) do ok. 1/4 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Powoli obracające się łożyska (wartość DN > 50.000) i ich obudowy napełniać całkowicie. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatycznych systemów smarowania. Termin i ilość dosmarowania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Przy dłuższych terminach dosmarowania należy preferować kompletną wymianę smaru. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl