OKS 4240 - Smar specjalny do kołków wypychaczy

OKS 4240 - Smar specjalny do kołków wypychaczy

Obszary zastosowań:


Smar specjalny do kołków wypychaczy w przemyśle tworzyw sztucznych. Trwałe smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych przy ekstremalnie wysokich temperaturach i powolnych ruchach oraz pod wpływem agresywnych mediów i krytycznych tworzyw sztucznych i elastomerów. Doskonała odporność na temperaturę.


Zalety i korzyści:


Smar chemicznie obojętny na wysokie temperatury z niezwykłą odpornością na pary występujące w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych. Odporny na tworzywa sztuczne i gumy. Niewielkie straty parowania nawet przy wysokich temperaturach, gwarancja długiego smarowania interwałów. Ze względu na niewielką ilość smarów stałych, nadaje się do szybkiej jazdy łożyska.


Zastosowanie:


Dla uzyskania optymalnego działania należy koniecznie oczyścić miejsce smarowania, np. za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego OKS 2610/OKS 2611. Potem przedmuchać suchym powietrzem sprężonym. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Powoli obracające się łożyska napełnić całkowicie, szybko obracające się łożyska (wartość DN > 100.000) do ok. ⅔ wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowanie przy temperaturach poniżej 200°C nie jest konieczne, przy temperaturach powyżej 250°C smar uzupełniać. Termin i ilość dosmarowania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl