OKS 424 - Smar syntetyczny odporny na wysokie temperatury

OKS 424 - Smar syntetyczny odporny na wysokie temperatury

Obszary zastosowań:


Smarowanie łożysk tocznych i ślizgowych przy wysokich temperaturach i wysokich obciążeniach, narażonych na agresywne warunki środowiska i dla wszystkich prędkości ślizgowych dopuszczalnych do smarowania, takich jak punkty smarowania narażone na działanie wysokiej temperatury w systemach pieców, jak wyżarzanie i suszenie pieców, piece bębnowe, sterowane manipulatory, systemy chłodzące, systemy transportowe, wentylatory gorącego powietrza, specjalne silniki elektryczne, wentylatory gazów spalinowych dla agresywnych mediów lub łożysk tocznych na wałach kalandrowych.


Zalety i korzyści:


Doskonale nadaje się do smarowania punktów łożysk narażonych na działanie skrajnie wysokich temperatur i agresywnych wpływów środowiska. Zmniejsza tarcie i zużycie, działa jako ochrona przed korozją, ochrona przeciw szkodliwym zanieczyszczeniom łożysk, utrzymuje skuteczne smarowanie, nawet przy obecności wody. Zachowuje swój stały, elastyczny stan bez tworzenia twardych osadów. W momencie przekroczenia temperatury pracy tworzy jedynie minimalne pozostałości. Normalna wymiana smaru jest wystarczająca.


Zastosowanie:


Dla uzyskania optymalnego działania należy oczyścić miejsce smarowania, np. za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego OKS 2610/OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać do ok. 1/3 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) i ich obudowy napełniać całkowicie. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatycznych systemów smarowania. Termin i ilość dosmarowania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Przy dłuższych terminach dosmarowania należy preferować kompletną wymianę smaru. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl