OKS 4220 - Smar do łożysk do najwyższych temperatur

OKS 4220 - Smar do łożysk do najwyższych temperatur

Obszary zastosowań:


Smarowanie smarem stałym łożysk ślizgowych i tocznych w zakresach maksymalnych temperatur, przy których przekroczone zostają granice innych smarów stałych, np. tunelowych wózków piecowych, pieców piekarniczych, do wypalania i pieców suszarniczych, agregatów gorącego gazu, pojemników reakcyjnych, instalacji kotłowych, rolek bieżnych i transportowych w piecach przelotowych itd.


Zalety i korzyści:


Zarejestrowany przez NSF w kategorii H1 pod numerem 124380 do stosowania w przemyśle spożywczym w temperaturach do +280°C. Zupełnie odporny na wodę, parę i rozpuszczalniki, np. na benzynę, benzen, aceton, trichloroetylen, odporny na kwasy nieorganiczne, np. kwas siarkowy, solny i azotowy oraz kwasy tłuszczowe, alkohole i halogeny. Rozpuszczalny tylko w chlorofluorowęglowodorze. Znakomicie nadaje się do długotrwałego smarowania miejsc poddawanych działaniu wysokich temperatur. Wszechstronne zastosowanie powyżej granic temperatury innych smarów stałych. Zmniejszenie kosztów konserwacji i smarów wskutek możliwości smarowania "dożywotniego".


Zastosowanie:


Dla uzyskania optymalnego działania należy koniecznie oczyścić miejsce smarowania, np. za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego OKS 2610/OKS 2611. Potem przedmuchać suchym powietrzem sprężonym. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Powoli obracające się łożyska napełnić całkowicie, szybko obracające się łożyska (wartość DN > 100.000) do ok. ⅔ wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowanie przy temperaturach poniżej 200°C nie jest konieczne, przy temperaturach powyżej 250°C smar uzupełniać. Termin i ilość dosmarowania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl