OKS 422 - Uniwersalny smar do trwałego smarowania

OKS 422 - Uniwersalny smar do trwałego smarowania

Obszary zastosowań:


Do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz wrzecion gwintowanych, kół zębatych, ślimaków i podobnych podzespołów poddawanych działaniu wysokich nacisków i ekstremalnych temperatur.


Zalety i korzyści:


Znakomicie nadaje sięw podanym zakresie temperatur przy ekstremalnych obciążeniach. Wysoka skuteczność również przy działaniu wody. Ekonomiczny dzięki nieznacznemu zużyciu i długim terminom dosmarowania. Znakomita odporność w szerokim zakresie temperatur i przy wysokich obciążeniach, drganiach, wysokich prędkościach poślizgu i warunkach atmosferycznych.


Zastosowanie:


Dla uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, np. za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego OKS 2610/OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać do ok. ⅓, szybko obracające się łożyska (wartość DN > 400.000) do ok. 1/4 wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) i ich obudowy napełniać całkowicie. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatycznych systemów smarowania. Termin i ilość dosmarowania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Przy dłuższych terminach dosmarowania należy preferować kompletną wymianę smaru. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl