OKS 4200 - Syntetyczny smar łożyskowy do wysokich temperatur, zawierający MoS2

OKS 4200 - Syntetyczny smar łożyskowy do wysokich temperatur, zawierający MoS2

Obszary zastosowań:


Smarowanie smarem stałym łożysk ślizgowych i tocznych w zakresie wysokich temperatur, gdzie stosowanie smarów opartych na oleju mineralnym nie jest już możliwe, np. w dmuchawach gorącego powietrza i wentylatorach, autoklawach, piecach suszarniczych lub urządzeniach hutniczych i odlewniczych.


Zalety i korzyści:


Najlepsza przydatność do długookresowego smarowania miejsc i elementów narażonych na działanie wysokiej temperatury. Wysoka skuteczność przez optymalny i nowoczesny dobór komponentów. Wielostronne zastosowanie poza obszarami stosowania smarów zwykłych. Oszczędność przez zmniejszenie kosztów przestojów, napraw i smarowania przez bezpieczne i pewne smarowanie. Podwyższenie skuteczności działania przez zastosowanie organicznych kompleksowych związków molibdenu.


Zastosowanie:


Dla uzyskania optymalnego działania należy koniecznie oczyścić miejsce smarowania, np. za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego OKS 2610/OKS 2611. Potem przedmuchać suchym powietrzem sprężonym. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) napełnić całkowicie, normalnie obracające się łożyska do ⅓ wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowanie przez pistolet do smarowniczek lub przez automatyczny system smarowania. Termin i ilość dosmarowania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania. Przy dłuższych okresach dosmarowywanie zalecana jest pełna wymiana starego smaru. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl