OKS 420 - Smar uniwersalny do wysokich temperatur

OKS 420 - Smar uniwersalny do wysokich temperatur

Obszary zastosowań:


Smarowanie przekładni mocno obciążonych, stosunkowo powoli obracających się przekładni zębatych, w których z powodu nieszczelności stosowany jest smar zamiast oleju. Do napędów pod wysokimi i udarowymi obciążeniami. Smarowanie łańcuchów, np. łańcuchów ze sworzniami drążonymi w zakresie przenoszenia i transportu, pod pływem wody, pary i wyższych temperatur roboczych. Smarowanie łożysk ślizgowych i tocznych w piecach żarowych i urządzeniach suszących, manipulatorach i robotach, instalacjach chłodniczych i transportowych, maszynach przemysłu konserw, sterylizatorach parowych itd.


Zalety i korzyści:


Znakomicie nadaje się do korozyjnych warunków eksploatacyjnych z wysokimi temperaturami roboczymi i wysokimi obciążeniami udarowymi i wskutek nacisku. Ekonomiczny dzięki optymalnej formule. Umożliwia redukcję zużycia i zmniejsza dzięki temu czasy postojów i umożliwia smarowanie długotrwałe. Długo sprawny, mocno przylegający, odporny na temperaturę i wodę, tłumiący hałas, odporny na udary i nacisk.


Zastosowanie:


Dla uzyskania optymalnego działania należy starannie oczyścić miejsce smarowania, np. za pomocą uniwersalnego środka czyszczącego OKS 2610/OKS 2611. Przed pierwszym napełnieniem usunąć środek antykorozyjny. Tak napełnić łożysko, aby smar na pewno dotarł do wszystkich powierzchni funkcyjnych. Normalne łożyska napełniać do ok. ⅓ wolnej przestrzeni wewnętrznej łożyska. Powoli obracające się łożyska (wartość DN < 50.000) i ich obudowy napełniać całkowicie. Przestrzegać wskazówek producenta łożyska i maszyny. Dosmarowanie za pomocą smarownicy przez gniazdo smarowe lub automatycznych systemów smarowania. Termin i ilość dosmarowania ustalić odpowiednio do warunków stosowania. Jeżeli odprowadzanie zużytego smaru jest niemożliwe, należy ograniczyć ilość smaru, aby uniknąć nadmiaru smarowania łożyska. Przy dłuższych terminach dosmarowania należy preferować kompletną wymianę smaru. Mieszać tylko z odpowiednimi smarami.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl