Mobilarma 524 - produkt do docierania i składowania

Mobilarma 524 - produkt do docierania i składowania

Opis produktu

 

Mobilarma 524 jest wysokiej jakości produktem przeznaczonym głównie do smarowania przy docieraniu i składowaniu maszyn, którego użycie zapobiega rdzewieniu wewnętrznych powierzchni maszyn. Jest on szczególnie skuteczny jako środek zabezpieczający przed korozją w silnikach Diesla i benzynowych. Olej ten usuwa wodę z powierzchni metalowych i tworzy mocne filmy wodoodporne na powierzchniach metalowych, zapobiegające rdzewieniu i korozji. Mobilarma 524 wchłania wodę w układach, w efekcie czego powstaje emulsja wodno-olejowa, dzięki której powierzchnie maszyn mające kontakt z wodą nadal są w odpowiednim stopniu smarowane. Jego wysoki poziom stabilności chemicznej oraz właściwości przeciwzużyciowe i myjące sprawiają, że jest to wysokiej jakości olej smarny o krótkoterminowym działaniu.

 

W większości przypadków, pozostałości filmów olejowych zapobiegających rdzewieniu nie muszą być spłukiwane przed ponownym napełnieniem układu olejem smarnym lub olejem hydraulicznym i wprowadzeniem do normalnego użytkowania. Jednak przepłukanie olejem smarnym w celu usunięcia produktu Mobilarma lub jego pozostałości, zalecane jest w przypadku, gdy:

 

1.  Mobilarma 524 nie zapewnia wymaganych właściwości smarnych niezbędnych dla działania sprzętu przy obciążeniach i temperaturach znamionowych.
2.  Wyprowadzanie oleju ze sprzętu jest trudne, a większe pozostałości produktu Mobilarma 524 nie dają się łatwo usunąć.
3.  Zanieczyszczenie oleju używanego w systemie olejem Mobilarma 524 może obniżyć skuteczność właściwości smarnych (dla przykładu, Mobilrama 524 może podwyższyć temperatury mętnienia freonu w sprężarkach lub emulsje wodno-olejowe mogą obniżać właściwości w wysokociśnieniowych układach hydraulicznych).
4.  Obecność środków zapobiegających rdzewieniu zmniejsza zdolność nowego oleju do rozdzielania wody w turbinach i podobnych urządzeniach.

 

Własności i zalety

 

Mobilarma 524 to znakomity środek smarny, który posiada również działanie przeciwrdzewne. Pozwala to na bezpieczne wycofanie z eksploatacji sprzętu, który nie będzie używany w najbliższym czasie, ale może być używany tymczasowo, przy niskich lub umiarkowanych obciążeniach i przez krótkie okresy czasu. Produkt ten zapewnia doskonałą skuteczność przeciwrdzewną i zmniejsza ryzyko potencjalnych uszkodzeń, jakie mogą występować w nieużywanym sprzęcie. Pozwala to na ograniczenie czyszczania i ewentualnych procesów przepłukiwania przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji sprzętu


Zastosowania

 

    Olej przydatny przy docieraniu i tymczasowym wycofywaniu z eksploatacji silników i sprzętu przemysłowego
     Turbiny wycofywane z eksploatacji na dłuższe okresy
     Systemy hydrauliczne, w których obecna jest woda i tworzenie się emulsji nie wpływa na ich działanie
    Olej do kalibracji testowej

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl