Unirex N2 i N3 - smar do łożysk

Unirex N2 i N3 - smar do łożysk

Opis produktu

 

UNIREX™ N to wysokiej jakości smary na bazie kompleksu litowego, odpowiednie do łożysk tocznych pracujących w wysokich temperaturach. Te uniwersalne smary mogą być stosowane w różnorodnych aplikacjach przemysłowych; w szczególności zalecane są do smarowania silników elektrycznych.

 

Unirex N 2 jest smarem o klasie konsystencji (NLGI 2) i stosowany jest najczęściej do smarowania ręcznego lub z wykorzystaniem smarownicy. Unirex N 3 jest smarem o klasie konsystencji (NLGI) 3 stosowanym najczęściej do specjalnych aplikacji, takich jak bezobsługowe łożyska silników elektrycznych, łożyska osadzone pionowo i łożyska wysokoobrotowe. Nie zaleca się wykorzystywania smarów UNIREX N w warunkach bardzo dużych obciążeń, w których wymagane są dodatkowe zabezpieczenia przeciwzatarciowe.

 

UNIREX N 2 spełnia wymogi normy DIN 51825 - K2N - 30L oraz ISO L-XBDGB 2.

 

UNIREX N 3 spełnia wymogi normy DIN 51825 - K3N - 20 oraz ISO L-XBDGB 3.Zalety

 

Smary Unirex N prezentują doskonałe rezultaty w wysokich i niskich temperaturach, odporność na wymywanie wodą i korozję oraz trwałość w różnorodnych zastosowaniach. 


Zastosowanie

 

Unirex N 2 jest smarem o klasie konsystencji  NLGI 2 i jest stosowany najczęściej do smarowania ręcznego lub z wykorzystaniem smarownicy. UNIREX N 2 jest zalecany do smarowania silników elektrycznych. Mozna go stosować w silnikach elektrycznych w izolacji NEMA (National Electric Manufacturer’s Association) typu A, B i F .

 

Unirex N 3 jest smarem o klasie konsystencji  NLGI 3 używanym często do specjalnych aplikacji, takich jak zamontowane na trwale łożyska, łożyska osadzone pionowo i łożyska wysokoobrotowe. 

 

W większości zastosowań UNIREX N aplikowany jest ręcznie. Mimo że UNIREX N 2 może być też zastosowany w automatycznych systemach dozujących, sprzęt obsługiwany przez te systemy zwykle nie wymaga tak długiej żywotności smaru, jaka charakteryzuje UNIREX N, gdyż jedną z funkcji systemów automatycznych jest wydzielanie smaru w określonych krótkich odstępach czasu. UNIREX N 3 nie powinien być wykorzystywany w takim systemie.

 

Niezależnie od poziomu odporności smaru na utlenianie, wzrost temperatury wpłynie na szybkość utleniania i degradacji termicznej.  W związku z tym w wyższych temperaturach wymagane jest częstsze przesmarowywanie.  Wskazane jest, aby okresy pomiędzy kolejnymi przesmarowywaniami UNIREX N nie przekraczały siedmiu dni ciągłej pracy w temperaturze 175°C.    Przy temperaturach zbliżających się do 190°C,  przesmarowywanie należy powtarzać codziennie lub na każdej zmianie. Przerwy pomiędzy kolejnymi przesmarowywaniami będą się oczywiście różnić w zależności od zastosowania i powinny być podyktowane głównie zaleceniami producenta silników.
 

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl