Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 i 023 - uniwersalne smary przemysłowe

Mobilux EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 i 023 - uniwersalne smary przemysłowe

Opis produktu

 

Mobilux™ EP 0, 1, 2, 3, 460, 004 i 023 tworzą rodzinę wysokiej jakości pięciu uniwersalnych smarów przemysłowych oraz dwóch półpłynnych smarów do specjalnych zastosowań. Smary te, zagęszczone hydroksystearynianem litu zostały stworzone w celu zapewniania doskonałej ochrony przed zużyciem, rdzą i wodą. Są one dostępne w klasach NLGI od 00 do 3, o lepkości oleju bazowego ISO VG 150, 320 i 460.

 

Smary Mobilux EP 0, 1, 2, 3, i 460 zalecane są do większości zastosowań przemysłowych, włączając zastosowania ciężkie, gdzie występują wysokie ciśnienia jednostkowe i obciążenia udarowe. Smary te zapewniają doskonałą ochronę przed rdzą i korozją oraz są odporne na wymywanie wodą, co czyni je szczególnie odpowiednimi dla sprzętu, który pracuje w warunkach wilgotnych. Mobilux EP 0 i 1 stosowany jest w układach centralnego smarowania. Mobilux EP 2 i 3 są smarami uniwersalnymi, natomiast Mobilux EP 460 stosowany jest w bardzo wymagających zastosowaniach, na przykład, mokre końce maszyn papierniczych. Zalecane temperatury pracy: od -20 oC do 130 oC (0 oC do 130 oC dla Mobilux EP 460), ale mogą być stosowane w wyższych temperaturach, jeśli odpowiednio wzrośnie częstotliwość smarowania.

 

Mobilux EP 004 i Mobilux EP 023 są szczególnie zalecane do smarowania zamkniętych przekładni i łożysk w słabo uszczelnionych skrzyniach biegów, mogą być także stosowane w wielu innych zastosowaniach przemysłowych , w skrzyniach biegów, skrzyniach łańcuchowych, gdzie stosowanie olejów konwencjonalnych powoduje problemy z wyciekami ze skrzyń biegów, skrzyń łańcuchowych itp., wynikające ze zużytych lub brakujących uszczelek Zalecany zakres temperatur to –25 oC do 120 oC dla Mobilux EP 004 i od -15 oC do 120 oC dla Mobilux EP 023.


Własności i zalety

 

Smary Mobilux EP mają długą historię eudokumentowanego niezawodnego działania, szczególnie zabezpieczania przed korozją, pompowalności w niskich temperaturach oraz żywotności w wysokich temperaturach. Obciążenie Timken OK 40lb ilustruje ich zdolność przenoszenia obciążeń i właściwości smarne pod wysokim ciśnieniem.

 

    Zmniejszone zużycie w przypadku dużych obciążeń lub obciążeń udarowych i wibracji zapewnia dobrą niezawodność sprzętu
    Ochrona przed rdzą i korozją oraz odporność na wymywanie wodą zapewnia ochronę sprzętu oraz dobre smarowanie nawet w obecności wody
    Zwiększona żywotność łożyska w wilgotnych środowiskach zmniejsza koszty związane z serwisem i przestojami
    Dobra pompowalność w centralnych układach smarowania (Mobilux EP 0 i 1)
    Skuteczna ochrona przed przeciekami (Mobilux EP 004 i Mobilux EP 023).


Zastosowania

 

    Mobilux EP 0 i EP 1 zapewniają dobrą pompowalność w niskich temperaturach oraz są odpowiednie do centralnych układów smarowania i tych zastosowań, w których wymaga się smaru o dobrych właściwościach niskotemperaturowych.


    Mobilux EP 2 zalecany jest do uniwersalnych zastosowań w łożyskach tocznych i ślizgowych, tulejek i kołków w normalnych warunkach pracy.


    Mobilux EP 3 jest twardszym smarem klasy NLGI 3 zalecanym do zastosowań, w których wymagana jest maksymalna ochrona przed przenikaniem wody lub stałych zanieczyszczeń.


    Mobilux EP 460 zalecany jest do smarowania łożysk o małej lub średniej prędkości, mocno obciążonych łożysk, w tym łożysk narażonych na wysokie ciśnienia jednostkowe i obciążenia udarowe. Dotyczy to stalowni i fabryk papieru, górnictwa podziemnego, konstrukcji tuneli, kruszarni rudy oraz innych zastosowań, gdzie występuje woda i wilgoć.


    Mobilux EP 004 i Mobilux EP 023 nadają się szczególnie do smarowania zamkniętych przekładni i łożysk w słabo uszczelnionych skrzyniach przekładniowych w przypadku maszyn do górnictwa podziemnego, za wyjątkiem przekładni silników elektrycznych. Mobilux EP 004 i Mobilux EP 023 mogą być także stosowane w wielu innych zastosowaniach przemysłowych, gdzie konwencjonalne oleje przekładniowe nie mogą być stosowane w skrzyniach biegów, skrzyniach łańcuchowych, itp. z powodu wycieków spowodowanych zużytymi lub brakującymi uszczelkami. Mobilux EP 004 zdał 1008 - godzinny test SEW w przekładniach DR.EM.203 mod.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl