Mobil Glass 67 AT - chłodziwo do masy szklanej

Mobil Glass 67 AT - chłodziwo do masy szklanej

Opis produktu


Glass Shear 67 AT to mineralne, łatwo biodegradowalne, wolne od fenoli i azotynów,
tworzące jasna emulsje, chłodziwo mieszalne z woda do ciecia szkła.


Zalety


Glass Shear 67 AT oferuje następujące zalety:
• Doskonałe ułatwia ciecie szkła wydłużając żywotnosc ostrza oraz redukując ilość
odpadów
• Zredukowane tworzenie się osadów co zmniejsza koszty eksploatacji
• Spełnia wymogi ochrony środowiska
• Zwiększona produkcja i zmniejszone koszty eksploatacji przyczyniają się do
zwiększonego zysku operacyjnego
• Odporny na degradacje termiczna
• Mniejsze tworzenie się osadów na no(ach i ich pobliżu
• Możliwość stosowania z woda o różnej twardości co eliminuje konieczność jej
wcześniejszego uzdatniania
• Może być używany jako emulsja lub natryskiwany oddzielnie jako koncentrat
• Znikome (lub żadne) wymywanie środka smarnego z układu mocowania noża tnącego
oraz urządzeń pomocniczych
• Odporność na tworzenie osadów w zbiorniku do przygotowywania emulsji


Zastosowanie


Glass Shear 67 AT to chłodziwo mieszalne z woda do nożyc tnących stopiona masę szklana w maszynach do produkcji butelek.
Glass Shear 67 AT może być uprzednio zmieszany z woda lub może być natryskiwany jako
koncentrat na nożyce i mieszany z woda rozpylana z oddzielnej dyszy. Rekomendowane jest
rozcieńczenie 100:1 i 150:1.


Właściwości


Glass Shear 67 AT to całkowicie mineralne, wolne od fenoli i azotynów chłodziwo
rozcieńczane z woda do chłodzenia i smarowania nożyc do ciecia porcji szkła w maszynach
do produkcji butelek. Dzięki specjalnej formulacji jest łatwo biodegradowalny i spełnia
wymagania dotyczące łatwej utylizacji.
Glass Shear 67 AT zapewnia odpowiednia smarowanie co polepsza ciecie i wydłuża
(żywotność nożyc. Ma doskonała odporność na degradacje termiczna dzięki czemu
zredukowane je tworzenie się osadów na ostrzu i rynnach zsypowych.


Zdrowie i bezpieczeństwo


Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie charakterystyki produktu.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl