Mobil Slitac EAL 68 - środek smarny do pił łańcuchowych

Mobil Slitac EAL 68 - środek smarny do pił łańcuchowych

Mobil Siltac EAL 68 jest nietoksycznym środkiem smarnym do pił łańcuchowych łatwo ulegającym biodegradacji. Ze względu na swoje właściwości doskonale nadaje się do zastosowania w leśnictwie. Mobil Siltac 68 został uhonorowany certyfikatem Niemieckiego Instytutu Leśnictwa (KWF) oraz otrzymał niemieckie dopuszczenie "Blue Angel" przyznawane produktom przyjaznym dla środowiska. Jest produkowany na bazie olejów roślinnych.


Zastosowanie


Mobil Siltac EAL 68 może być stosowany we wszystkich rodzajach pił łańcuchowych we wszystkich zastosowaniach. Jest całkowicie mieszalny z olejami mineralnymi, jednakże ich domieszka w Mobil Siltac EAL 68 powoduje obniżenie jego zdolności do biodegradacji. Z tego powodu zaleca się unikać mieszania Mobil Siltac EAL 68 z olejami mineralnymi.
Po oczyszczeniu piły zaleca się jej uruchomienie i krótką pracę na biegu jałowym bez obciążenia, tak aby środek smarny pokrył łańcuch warstwą filmu olejowego. Podczas przechowywania przez dłuższy okres zaleca się dokładne wyczyszczenie piły oraz pokrycie części mogących łatwo ulec korozji warstwą środka antykorozyjnego.


Zalety


• łatwo biodegradowalny i nietoksyczny
• doskonałe zabezpieczenie zespołu tnącego
• nie następuje sklejanie się zespołu tnącego
• bardzo wysoki wskaźnik lepkości wpływa na odpowiednie dawkowanie srodka smarnego oraz jego
odpowiednie zachowanie w wysokich i niskich temperaturach
• dobre przyleganie i adhezja powodują redukcję zużycia oleju


Przechowywanie i BHP


Produkty należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła, w pomieszczeniach suchych zabezpieczających przed wodą i słońcem Przy prawidłowym składowaniu i użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, produkty te nie mają wpływu na zdrowie i nie ma specjalnych ograniczeń przy ich stosowaniu. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych przepisów BHP i higieny osobistej w kontaktach z tego typu produktami. Informacje dot. zdrowia, bezpieczeństwa, wpływu na środowisko znajdują się w Karcie
Bezpieczeństwa Produktu, udostępnianej na życzenie klienta

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl