Mobil Pyrolube 830 - środek smarny do łańcuchów

Mobil Pyrolube 830 - środek smarny do łańcuchów

Wysokiej jakości środek smarujący na bazie mieszaniny wysokocząsteczkowych syntetycznych węglowodorów i estrów z kombinacją dodatków przeciwzużyciowych do smarowania silnie nagrzanych łańcuchów np. w piecach suszarniczych. Produkt posiada znakomitą odporność na utlenianie. Przy długich okresach użycia nie pozostawia osadów, zanieczyszczeń, zwęglonych pozostałości jak oleje mineralne lub zawierające fazę stałą oleje do łańcuchów. Nie wydziela także przykrych zapachów i nie odparowuje w wysokich temperaturach.


Zalety


- Doskonale sprawujący się w temperaturach do 230 C
- Brak szkodliwych pozostałości , także przy wysokich temperaturach, przez to pozostawia wolny
dostęp oleju do punktów smarnych między sworzniami a łącznikiem.
- Łańcuchy i koła napędowe są w znacznym stopniu chronione przed ścieraniem.
- Niska skłonność do parowania obniża zużycie oleju.
- Obniżone zużycie tarciowe.
- Nieszkodliwość dla środowiska naturalnego.


Zastosowanie


Szczególnie zalecany do smarowania przekładni łańcuchowych w wysokich temperaturach np. w piecach suszarniczych, w przemyśle wełny mineralnej, ceramicznym, papierniczym, tekstylnym, chemicznym, farbiarskim, spożywczym itp. Jest on również stosowany do ciągłej produkcji płyt wiórowych jak i w wielu zakresach innych zastosowań jak łożyska wózków piecowych i innych elementów pieca (dla przekładni zaleca się stosowanie jednego z olejów Mobil SHC 600 ). Sposób smarowania metodami wtryskowymi, rozbryzgowymi i w postaci sprayu. Przed zastosowaniem produktu smarowany łańcuch należy dokładnie oczyścić, gdyż pozostające resztki osadów utrudniają smarowanie i przyczyniają się do większego zużycia. Dokładne dawkowanie oleju obniża jego konsumpcje.


Przechowywanie i BHP


Produkty należy przechowywać w opakowaniach zamkniętych, z dala od źródeł ciepła, w pomieszczeniach suchych zabezpieczających przed wodą i słońcem Przy prawidłowym składowaniu i użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, produkty te nie mają wpływu na zdrowie i nie ma specjalnych ograniczeń przy ich stosowaniu. Należy przestrzegać ogólnie przyjętych przepisów BHP i higieny osobistej w kontaktach z tego typu produktami.
Informacje dot. zdrowia, bezpieczeństwa, wpływu na środowisko znajdują się w Karcie Bezpieczeństwa Produktu, udostępnianej na życzenie klienta.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl