Mobil Glygoyle 220, 320, 460, 680 - oleje do przekładni ślimakowych

Mobil Glygoyle 220, 320, 460, 680 - oleje do przekładni ślimakowych

Opis produktu

 

Oleje z serii Mobil Glygoyle™ są wysokiei jakości olejami do przekładni, łożysk i sprężarek, zapewniającymi wyjątkową wydajność, wydłużoną trwałość i ochronę sprzętu. Te w pełni syntetyczne oleje, oparte na bazie poliglikoli alkilenowych (PAG) przeznaczone są do stosowania w warunkach eksploatacyjnych wykraczających poza możliwości innych olejów syntetycznych i mineralnych. Dzięki niskiej temperaturze płynięcia charakteryzują się doskonałą płynnością w niskich temperaturach. Oleje w klasach lepkości ISO są zarejestrowane zgodnie z wymogami NSF H1 oraz spełniają wymogi określone w Sekcji 21 Kodeksu Przepisów Federalnych [Code of Federal Regulations – CFR] 178.3570 amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków [Food and Drug Administration] (USA) dotyczącej środków smarnych do incydentalnego kontaktu z artykułami spożywczymi.

 

    Wyjątkowo wysoki stopień zabezpieczenia krytycznych komponentów sprzętu przed zatarciem/zużyciem
    Wysoki poziom ochrony przed mikropittingiem
    Ochrona  przed rdzą i korozją w trakcie eksploatacji
    Odporność na tworzenie się piany
    Doskonałą smarność dzięki zastosowaniu syntetycznych olejów bazowych
    Niski współczynnik trakcji zapewniający wyższą skuteczność i niższe temperatury pracy oleju/systemu
    Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, co ograniczatworzenie się szlamu i osadów


Własności i zalety

 

Seria w pełni syntetycznych olejów Mobil Glygoyle została opracowana, aby przewyższyć w działaniu oleje mineralne i syntetyczne oparte na PAO, w przekładniach i sprężarkach gazowych. W przekładniach ślimakowych, właściwości tych olejów pozwalają na przekazywanie wyższego momentu obrotowego, przyczyniając się w wielu przypadkach do zmniejszenia temperatury pracy oleju, co przekłada się na wydłużoną żywotność uszczelek, oleju i samej przekładni. W sprężarkach gazów węglowodorowych ograniczona rozpuszczalność węglowodorów w olejach serii Mobil Glygoyle pozwala na zmniejszenie rozcieńczenia oleju i lepszą ochronę sprzętu.

 

Charakterystyka serii Mobil Glygoyle w porównaniu z innymi olejami mineralnymi, syntetycznymi i PAG:

 

Ogólne własności: Istnieje wiele odmian olejów bazowych PAG. Typowe właściwości tych olejów różnią się w zależności od surowców i procesów technologicznych zastosowanych w ich produkcji. Właściwości, którymi oleje PAG mogą różnić się między sobą to między innymi współczynnik trakcji (sprawność energetyczna), przewodność cieplna, rozpuszczalność w olejach węglowodorowych, skłonność do absorpcji wody oraz właściwości niskotemperaturowe.

 

Wysoka wydajność: Naukowcy ExxonMobil wybrali te oleje PAG, które charakteryzują się wysokim poziomem sprawności energetycznej w porównaniu do olejów mineralnych, olejów PAO oraz innych olejów PAG. W połączeniu z przewodnością cieplną wyższą o około 10% w stosunku do olejów PAO, zaowocowało to uzyskaniem niższych temperatur pracy i przedłużeniem żywotności przekładni.

 

Szeroki zakres temperatur: Oleje wchodzące w skład serii Mobil Glygoyle cechują się bardzo wysokimi wskaźnikami lepkości (VI). Uzyskuje się w ten sposób szeroki zakres temperatur pracy, przekraczający zakresy typowe dla olejów mineralnych i PAO.

 

Ochrona przed rdzą: Oleje oparte na PAG nie mieszają się z olejami węglowodorowymi i mają tendencję do większego wchłaniania wody niż oleje mineralne lub oleje PAO. Ze względu na potencjalnie wysoki poziom zawartości wody w oleju, należy powziąć odpowiednie środki by zapobiec tworzeniu się rdzy na sprzęcie. Oleje z serii Mobil Glygoyle pomyślnie przeszły testy korozyjne ASTM D665A oraz części A/B testu korozyjnego na stali (tzw. test Bethlehem) i osiągnęły wynik 0,0 w teście korozyjnym z wodą destylowaną DIN 51802 Emcor. Ponadto oleje te wykazują dobrą kompatybilność z metalami kolorowymi, osiągając wynik 1B w teście ASTM D130. Nie zaleca się stosowania serii produktów Mobil Glygoyle w aplikacjach, gdzie można spodziewać się zanieczyszczeń wodą morską.

 

Odporność na pienienie: Odporność na pienienie jest ważną cechą, szczególnie w przekładniach bezobsługowych.Seria Mobil Glygoyle osiągnęła doskonałe rezultaty we wszystkich trzech sekwencjach testu na pienienie ASTM D 892.

 

Właściwości przeciwzatarciowe/przeciwzużyciowe: Właściwa kombinacja ochrony przed zatarciem/zużyciem jest bardzo ważna, szczególnie w przekładniach ślimakowych zawierających elementy z brązu lub innych metali kolorowych. Seria olejów Glygoyle zapewnia doskonałą ochronę przed zatarciem/zużyciem, co dokumentują wyniki 12+ w teście DIN 51354-2 FZG, bardzo małe zużycie koszyczka i rolek w teście DIN 51819-3 FAG FE8 oraz doskonałe zabezpieczenie przed mikropittingiem z rezultatem ›10 w teście FVA 54 (ISO 320).


Zastosowanie

 

Seria Mobil Glygoyle jest szczególnie zalecana do smarowania wysokoobciążonych przekładni ślimakowych, pracujących w ciężkich warunkach zarówno w branży spożywczej jak i w innych gałęziach przemysłu. Ponadto, seria ta sprawdziła się jako doskonały środek smarny w wielu rodzajach przekładni stosowanych w przemyśle oraz w łożyskach tocznych pracujących w ciężkich warunkach. Ponadto, słaba mieszalność tych olejów z węglowodorami powoduje, że oleje o niższych klasach lepkości mogą być z powodzeniem stosowane w sprężarkach gazów węglowodorowych za względu na mniejszy spadek lepkości w tym zastosowaniu, w porównaniu do olejów opartych na węglowodorach.

 

Seria Mobil Glygoyle jest używana do smarowania przekładni zamkniętych i wysokowydajnych przekładni ślimakowych oraz innych przekładni przemysłowych, jak również do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz do większości typów sprężarek.

 

Do specjalnych zastosowań należą:

 

    Przekładnie bezobsługowe, szczególnie przekładnie ślimakowe z dużym przełożeniem/niską sprawnością
    Przekładnie ślimakowe stosowane w przenośnikach, ruchomych schodach, transporcie bliskim materiałów, napędach pras, maszynach do pakowania, wyciągach narciarskich, mieszadłach i mikserach
    Inne rodzaje przekładni i łożysk stosowane w przemyśle cementowym, metalurgicznym, produkcji plastików, spożywczym i tekstylnym
    Sprężarki gazów tłokowe, rotacyjne, śrubowe i odśrodkowe pracujące w warunkach przekraczających możliwości innych olejów syntetycznych i mineralnych

 


Uwagi dotyczące aplikacji:


Środki smarne oparte na glikolach polialkilenowych (PAG), charakteryzują się, ze względu na naturę oleju bazowego, doskonałymi właściwościami smarnymi. Jednakże mają swoje ograniczenia w zakresie kompatybilności z materiałami uszczelniającymi i powłokami, niektórymi rodzajami stopów metali lekkich i z innymi środkami smarnymi. Przed zastosowaniem środków smarnych z zawartością PAG należy skontaktować się producentem oryginalnego sprzętu w celu uzyskania dokładniejszych informacji.

 

Kompatybilność z innymi środkami smarnymi


Seria Mobil Glygoyle nie jest kompatybilna z olejami mineralnymi i z większością innych syntetycznych środków smarnych. Ponadto, w zależności od zastosowanego w nich rodzaju oleju bazowego PAG, produkty te mogą nie być kompatybilne z innymi rodzajami olejów PAG. (np. nie mieszają się oleje serii Mobil Glygoyle No Series i serii Mobil Glygoyle ISO VG)
Seria Mobil Glygoyle nie jest generalnie zalecana do stosowania w systemach, w których wcześniej stosowane były oleje mineralne lub syntetyczne bądź też oleje syntetyczne na bazie PAO. Zaleca się też sprawdzenie kompatybilności przed dolaniem lub wymianą stosowanych wcześniej środków smarnych PAG na produkty serii Mobil Glygoyle; zaleca się unikania mieszanek przez spuszczenie wcześniej stosowanych olejów i przepłukanie systemu przed użyciem produktu.
Przy przechodzeniu z oleju mineralnego lub innego produktu syntetycznego na produkty serii Mobil Glygoyle, przed wymianą konieczne jest dokładne przepłukanie systemu przy pomocy odpowiednich olejów. Więcej informacji uzyskać można od lokalnego reprezentanta ExxonMobil.

 

Woda


Oleje serii Mobil Glygoyle podobnie jak inne oleje stworzone na bazie PAG są hygroskopijne i wchłaniają więcej wody niż oleje mineralne lub syntetyczne oleje węglowodorowe. Dlatego też należy zadbać o to, by nie wystawiać olejów PAG na nadmierny kontakt z wodą.   Ze względu na charakterystyczny dla nich ciężar właściwy, woda nie opada na dno pojemników, ale pozostaje na powierzchni oleju.

 

Kompatybilność z materiałami uszczelnieniowymi


Oleje opracowane na na bazie PAG nie są kompatybilne z większością standardowych materiałów uszczelnieniowych stosowanych z olejami mineralnymi lub syntetycznymi olejami węglowodorowymi. Niekompatybilne materiały są podatne na kurczenie lub pęcznienie, co może spowodować poważne defekty w postaci wycieku oleju lub zatarcia materiału uszczelniającego. Przy przechodzeniu z olejów mineralnych lub syntetycznych olejów węglowodorowych na produkty serii Mobil Glygoyle, należy wziąć pod uwagę kompatybilność materiałów uszczelnieniowych. FKM i VMQ to w normalnych warunkach odpowiednie materiały uszczelnieniowe do stosowania z olejami PAG. Można też użyć materiałów NBR, jednak tylko w ograniczonym zakresie temperatur. W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę warunki pracy sprzętu i właściwości elastomerów wyprodukowanych przez różnych producentów. W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy skontaktować się z dostawcą sprzętu lub producentem uszczelnienia technicznego.

 

Stopy metali lekkich


Produkty serii Mobil Glygoyle i oleje PAG można stosować w przekładniach z zawartością żelaza i metali kolorowych. Jednakże nie jest wskazane używanie produktów serii Mobil Glygoyle Series i olejów na bazie PAG ze stopami metali lekkich takich jak aluminium lub magnez.   Oleje PAG mogą prowadzić do przyspieszonego zużycia, jeśli są stosowane ze stopami metali lekkich tego rodzaju. Dodatkowe informacje uzyskać można od producentów oryginalnego sprzętu.

 

Inne materiały


Farby, powłoki i niektóre plastiki nie są odpowiednimi materiałami do stosowania z olejami PAG. Farby dwuskładnikowe (farby reaktywne, żywice epoksydowe) są w zasadzie odpowiednie do użycia jako powłoki wewnętrzne wchodzące w kontakt ze środkiem smarnym. W pozostałych przypadkach, wewnętrzne powierzchnie mające styczność z olejem należy pozostawić niepokryte. Materiały stosowane do produkcji mierników poziomu oleju, otworów inspekcyjnych powinny być wykonane z naturalnego szkła lub tworzywa poliamidowego.  Inne przezroczyste plastiki (np. plexiglas) mogą ulec zniszczeniu i pęknąć w warunkach obciążenia.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl