Mobil EAL Hydraulic Oil 32, 46 - płyny hydrauliczne

Mobil EAL Hydraulic Oil 32, 46  - płyny hydrauliczne

Opis produktu


Oleje hydrauliczne Mobil EAL 32 i 46 to wysokiej jakości, wysokosprawne produkty opracowane w celu zaspokojenia popytu na przyjazne dla środowiska płyny hydrauliczne. Produkty te oparte są na syntetycznych estrach, które ulegają szybkiej biodegradacji. Wysokosprawny pakiet odpowiednio dobranych substancji dodatkowych zapewnia doskonałe właściwości chroniące przed zużyciem oraz bardzo dobre parametry pracy
w zakresie skrajnie wysokich ciśnień, jak również dobrą stabilność termiczną i ochronę przeciwkorozyjną. Bardzo wysoka odporność na utlenianie zapobiega tworzeniu się osadów żywicznych i innych również w wysokich temperaturach. Ze względu na wysoki naturalny VI płynu bazowego oraz niską temperaturę krzepnięcia, charakter zależności pomiędzy lepkością a temperaturą umożliwia stosowanie produktów w bardzo szerokim zakresie
temperatur roboczych. W porównaniu z produktami na bazie olejów roślinnych (HETG), płyny HEES (Hydraulic Oil Environmental Synthetic Ester), takie jak seria Mobil EAL Hydraulic Oil, zapewniają wyższą ogólną sprawność, w szczególności przy wyższych temperaturach pracy, oraz lepszą odporność termiczną i oksydacyjną. Zgodnie z niemiecką klasyfikacją zagrożenia wód WGK, olejom hydraulicznym Mobil EAL 32 i 46 przypisano
klasę NGW (nicht wassergefährdend). Olej Mobil EAL 46 posiada niemiecki certyfikat ekologiczny ‘‘Blue Angel” (wg RAL) oraz znajduje się na liście akceptowanych ekologicznie płynów hydraulicznych Szwedzkiego Państwowego Instytutu Testowania i Badań (SP).


Zalety


Oleje hydrauliczne EAL Hydraulic Oil 32 i 46 zapewniają doskonałą sprawność w szerokim zakresie temperatur. Ich wyjątkowe właściwości zabezpieczania przed zużyciem, smarowność i wytrzymałość powłoki zapewniają wysoką sprawność pracy systemów hydraulicznych i cyrkulacyjnych w zakresie warunków od umiarkowanych do trudnych. Ze względu na szybką biodegradację oraz nietoksyczny charakter tych produktów ich zastosowanie zalecane jest w warunkach, gdzie istnieje możliwość przecieków lub rozlewów na obszarach o dużej wrażliwości ekologicznej. Przypadkowe rozlanie tych produktów na tego rodzaju terenach wiąże się z łatwiejszym procesem oczyszczenia oraz niższymi kosztami naprawy szkód.


Zastosowanie


Oleje Mobil EAL 32 i 46 zalecane są do zastosowania tam, gdzie może nastąpić przypadkowy wyciek płynu do środowiska oraz gdzie należy unikać zanieczyszczania wód powierzchniowych. Zaleca się stosowanie olejów w sprzęcie (zwłaszcza ruchomym) przemysłowym, okrętowym i leśnictwie. Należy tu wymienić oczyszczalnie ścieków, zbiorniki, drogi wodne, parki, wiercenie tuneli, maszyny stosowane w leśnictwie, pogłębiarki, śluzy rzeczne i maszyny żniwiarskie. Na okrętach zastosowanie obejmuje takie elementy jak pędniki sterujące, śruby napędowe i urządzenia pokładowe. Oleje Mobil EAL Hydraulic Oil 32 i 46 mogą być również stosowane w przemyśle energetycznym, zwłaszcza w silnikach wiatrowych. Istnieją pewne specjalne procedury, o których należy pamiętać stosując oleje hydrauliczne Mobil EAL . Oleje serii Mobil EAL są w pełni mieszalne z mineralnymi olejami hydraulicznymi, jednak ich biodegradowalność po
zmieszaniu dwóch różnych typów olejów ulegnie zmniejszeniu. Zawsze zalecane jest przeprowadzenie testu mieszalności. Resztkowe ilości oleju mineralnego należy ograniczyć do minimum. Ponadto, lakiery powinny być kładzione na 2-częściowy system epoksydowy. Jeżeli jest to możliwe, należy unikać stosowania metali takich jak cynk i cyna. Właściwości czyszczące tych płynów mogą powodować uwalnianie dużych ilości zanieczyszczeń,
co może przyczyniać się do skrócenia okresu użyteczności filtrów. W trakcie użytkowania zawartość wody powinna wynosić ‹ 0,1%. Wszelką zbierającą się wodę należy odsączyć.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl