Mobiltherm 32 - płyn do wymiany ciepła

Mobiltherm 32 - płyn do wymiany ciepła

Opis produktu

 

Płyn Mobiltherm 32 jest standardowym nośnikiem ciepła, produkowanym w oparciu o olej parafinowy rafinowany rozpuszczalnikowo i przeznaczony do stosowania w szeregu różnych dziedzinach. Mobiltherm 32 nadaje się do większości typowych zastosowań z uwagi na swoją stosunkowo niską lepkość oraz dobre własności przewodzenia termicznego. Temperatura zapłonu oleju nie ulega znaczącemu obniżeniu w trakcie eksploatacji, dzięki dobrej odporności na krakowanie termiczne, w zakresie zalecanych temperatur roboczych. Odporność płynu Mobiltherm 32 na utlenianie zapewnia długi okres eksploatacyjny bez powstawania osadów lub wzrostu lepkości.


Zastosowania

 

Uwagi eksploatacyjne: Płynu Mobiltherm 32 nie należy mieszać z innymi, gdyż może to ujemnie wpłynąć na jego stabilność termiczną i odporność na utlenianie, spowodować zmiany innych właściwości, oraz skomplikować interpretację analiz wykonanych w celu określenia czasokresu jego użytecznej pracy. Używanie płynu w temperaturach wyższych niż dopuszczalne, może powstać korek parowy przewodach, chyba, że układ został przystosowany do pracy w wyższych temperaturach, przez wspieranie ciśnieniowe gazem obojętnym, takim jak na przykład azot. Jednakże w temperaturach wyższych, czas używalności płynu ulega skróceniu, ponieważ współczynnik jego degradacji znacznie wzrasta po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej. W prawidłowo zaprojektowanych układach, temperatura warstewki płynu otaczającego element grzejny powinna wynosić od 15 do 30°C, powyżej temperatury jego masy głównej. Przy większej różnicy, okres trwałości eksploatacyjnej płynu może się zmniejszyć i może nastąpić osadzenie szlamu i koksu powodujące spadek współczynnika cieplnego. Podobnie jak inne oleje mineralne, Mobiltherm 32 powinien być używany tylko w układach o obiegu wymuszonym. Układy wykorzystujące konwekcję dla przepływu czynnika wymiany cieplnej nie zapewniają wystarczająco szybkich przepływów dla zapobieżenia miejscowemu przegrzewaniu i przyspieszonemu rozkładowi oleju. Przy rozpyleniu lub wyciekach, gorący rozgrzany płyn Mobiltherm 32 może ulec samozapaleniu.

 

Olej-wymiennik cieplny Mobiltherm 32 jest używany w większości konwencjonalnych wymienników cieplnych:

 

    Instalacje zamknięte, zamykane na zimno, pośrednie układy chłodzące i grzewcze we wszelkiego rodzaju instalacjach przemysłowych, o temperaturze masy głównej płynu nie przekracza 285°C przy ciśnieniu atmosferycznym.
    Instalacje otwarte, o temperatura płynu nie przekracza 150°C.
    W temperaturach wyższych, dochodzi do skrócenia żywotności płynu, gdyż po przekroczeniu zalecanego zakresu, rozkład oleju ulega dynamicznemu przyspieszeniu. Przy temperaturach wyższych, czas używalności płynu ulega skróceniu, ponieważ współczynnik jego degradacji termicznej znacznie wzrasta po przekroczeniu temperatury dopuszczalnej.
    Płyn Mobiltherm 32 może być stosowany w instalacjach, których minimalna temperatura postojowa nie opada poniżej -10°C.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl