Mobil Pegasus 610 - olej do silników czterosuwowych

Mobil Pegasus 610 - olej do silników czterosuwowych

Opis produktu

 

Mobil Pegasus 610 jest wysokiej jakości olejem szczególnie rekomendowanym do smarowania nowoczesnych czterosuwowych silników średnio- i wysokoobrotowych zasilanych gazami agresywnymi zawierającym niewielkie ilości siarkowodoru lub halogenków pracujących zwykle na mieszankach ubogich. Mobil Pegasus 610 jest olejem o zawartości popiołu w ilości 1.0% wag. i wysokiej liczbie zasadowej (TBN) zapewniającej wyjątkową rezerwą alkaliczną mającą za zadanie kompensować negatywny wpływ kwaśnych produktów powstających w procesie spalania na elementy silnika. Doskonałe właściwości antykorozyjne gwarantują dobrą ochronę, co pozwala na przedłużenie żywotności silnika i redukcję kosztów eksploatacyjnych. Mobil Pegasus 610 zapewnia doskonałą ochronę przeciwzużyciową i przeciwzatarciową, co pozwala na ograniczenie do minimum zużycia w obszarze tłok- cylinder i zużycia pierścieni tłokowych. Olej ten można stosować również do smarowania gazowych sprężarek tłokowych zasilanych gazem wysypiskowym i biogazem.

 

Mobil Pegasus 610 formułowany jest w oparciu o wysokiej jakości mineralne oleje bazowe połączone z nowoczesnym pakietem dodatków uszlachetniających o zawartości popiołu 1%, który zapewnia doskonałą ochronę elementów silnika i sprężarki. Produkt ten cechuje się wysoką stabilnością chemiczną oraz odpornością na utlenianie i nitrację. Mobil Pegasus 610 oferuje znakomitą odporność przeciwzużyciową oraz ochronę przed tworzeniem się osadów i szlamu. Korzyści te, w połączeniu z doskonałymi właściwościami myjąco-dyspergującymi umożliwiają kontrolę tworzenia się osadów, które mogą powodować niewłaściwe działanie silnika i samozapłon.


Zalety

 

Olej Mobil Pegasus 610 do silników gazowych zapewnia dodatkową ochronę silników zasilanych agresywnymi gazami. Zastosowany pakiet dodatków m.in. dodatków myjąco-dyspergujących pozwala na utrzymanie silnika w większej czystości, zmniejszenie zużycia elementów silnika i uzyskanie lepszej wydajności silnika. Dzięki temu możliwe jest obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Jego doskonała stabilność chemiczna i stabilność utleniania pozwalają przedłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju i ograniczyć koszty filtrów. Wysoka rezerwa alkaliczna pozwala na jego stosowanie w silnikach zasilanymi agresywnymi gazami.


Zastosowanie

 

    Silniki gazowe zasilane agresywnymi gazami biopaliwam zawierającymi średnie poziomy zawartości siarkowodoru (H2S)
    Silniki zasilane gazem wysypiskowym, biogazem lub gazami zawierającymi zawierającym halogenki organiczne
    Silniki gazowe czterosuwowe o zapłonie iskrowym
    Sprężarki tłokowe napędzane gazem ziemnym zawierające agresywne zw. siarki lub chloru
    Wolnossące lub wysokiej mocy silniki pracujące w wysokich temperaturach
 

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl