MIND SŁ

MIND SŁ

W Polsce wzrasta zapotrzebowanie na specjalistyczne środki smarne. Łańcuchy są właśnie takimi urządzeniami, które wymagają specjalnych środków. Smary SŁ 101 do 103 przeznaczone są głównie do smarowania łańcuchów. Zawierają pakiet środków zapewniający im najlepsze smarowanie i ochronę węzłów tarcia w warunkach charakterystycznych dla łańcuchów takich jak: duże naciski jednostkowe, tarcie ślizgowe, bardzo duże zanieczyszczenie, niezbyt częsta możliwość uzupełniania smaru. Oferujemy je w trzech konsystencjach: stałej, półpłynnej i płynnej.

 

Smar SŁ 101 Posiada konsystencję stałą. Przeznaczony do łańcuchów prostszych typów i o dużych wymiarach, a także o dużych luzach. Smar może pracować przy znacznych obciążeniach, przy dużym zapyleniu lub pracy udarowej. Typowe zastosowanie to łańcuchy transportowe pracujące na zewnątrz. Smar pełni doskonale rolę ochronną przed korozją i zanieczyszczeniami. Przy bardziej złożonych typach łańcuchów (np. rolkowe), może być używany po kąpieli w SŁ 103 jako zewnętrzna ochrona przez dostępem zanieczyszczeń i czynnik łagodzący wzajemną udarową pracę elementów.

 

Smar SŁ 102 Posiada konsystencję półstałą. Przeznaczony jest do łańcuchów smarowanych swobodnie Przy właściwościach smarnych i zdolności tłumienia drgań podobnych do smarów stałych charakteryzuje się znakomitą penetracją (przenikaniem), umożliwia mu to smarowanie powierzchni łańcucha niedostępnych dla nich. Typowe zastosowanie to łańcuchy smarowane zanurzeniowe (np. łańcuchy dyfuzora) i okresowo (na liniach transportowych). Wnikając pomiędzy powierzchnie elementów pracujących (np. łupki - rolka) łagodzi udarową pracę tych elementów i zabezpiecza je przed zużyciem. Może służyć do okresowej konserwacji łańcucha przez zanurzenie w podgrzanym smarze.

 

Smar SŁ 103 Smar płynny. Przeznaczony do łańcuchów pracujących w stosunkowo dobrych warunkach, małych zanieczyszczeniach i ciągłym sposobie smarowania. Smarowanie może być wymuszone ciągłe jak i swobodne. Nadaje się do smarowania okresowego łańcuchów poprzez ich zanurzenie w podgrzanym smarze (temperatura 60 – 70°C)

 

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl