WOLFRAKOTE TOP PASTE

WOLFRAKOTE TOP PASTE

Pasta wysokotemperaturowa


Zalety zastosowania

 

  • Pasta wysokotemperaturowa do 1000 °C
  • Zapobiega "zapiekaniu" sworzni, zawiasów i połączeń gwintowych
  • Działa jako trwała powłoka przy ciśnieniowym odlewaniu metali kolorowych i przez dłuższy czas zapobiega przyklejaniu się roztopionego metalu. Mo6liwe jest bezproblemowe uzupełnienie powłoki bez zatrzymywania produkcji.
  • W przypadku form ułatwia montaż i rozłączanie połączeń po długim czasie użytkowania
  • Odpowiada specyfikacjom producentom samochodów i firm poddostawczych (np., FORD ESA-M1C194-A, LUCAS TS 2-33-03, BENDIX DT 3.G.02.16)


Opis


WOLFRAKOTE TOP PASTE jest pasta wysokotemperaturowa do zakresu temperatur miedzy -25 °C i 1000 °C. Skład chemiczny stanowią olej węglowodorowy i nieorganiczne smary stałe. Powyżej 200 °C WOLFRAKOTE TOP PASTE działa jako smarowanie suche.


Wskazówki dot. stosowania


WOLFRAKOTE TOP PASTE sprawdziła się przy pierwszym smarowaniu łańcuchów pracujących w wysokich temperaturach. Dalsze dziedziny zastosowania to smarowanie sworzni, śrub i zawiasów, które są poddane działaniu wysokich temperatur. Pasta zapobiega zapiekaniu. Przy odlewaniu metali nieżelaznych WOLFRAKOTE TOP PASTE jest stosowana jako wypalana powłoka ręcznych łyżek odlewniczych, narzędzi odlewniczych, rur syfonowych i rynien do ciśnieniowego odlewania aluminium. Działa ponadto jako pasta rozdzielająca do elektrycznych wkładów grzejnych gorącokomorowych maszyn ciśnieniowych, jako pasta montażowa i antyadhezyjna do wkładów formierskich, wypychaczy i suwaków bądź rdzeni.


Wskazówki dotyczące stosowania


Ważne:
WOLFRAKOTE TOP PASTE należy nanosić cienka warstwa! Najlepsza przyczepność WOLFRAKOTE TOP PASTE do miejsca tarcia jest uzyskiwana wtedy, gdy zostanie ono wcześniej oczyszczone rozcieńczalnikiem. Usuwane są przez to luźno przylegające pozostałości po obróbce, a także przeszkadzające warstwy rozdzielające, jak np. warstewka środka antykorozyjnego. Po oczyszczeniu należy powlec miejsce tarcia pasta WOLFRAKOTE TOP PASTE równomierna i cienka warstewka na całej powierzchni. W przypadku śrub maszynowych należy zwracać uwagę, by została powleczona również powierzchnia przylegania łba (dolna powierzchnia). Dzięki temu może powstać optymalne naprężenie przy dokręcaniu i jest możliwe późniejsze bezproblemowe odkręcanie, również po obciążeniu wysoka temperatura. Przed ponownym naniesieniem WOLFRAKOTE TOP PASTE na śrubę, która była już poddana obciążeniu cieplnemu, należy usunąć ewentualne pozostałości z gwintu i z dolnej strony łba.


Okres magazynowania


Okres magazynowania przy starannym przechowywaniu w suchych pomieszczeniach i zamkniętych oryginalnych opakowaniach wynosi 24 m-ce

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl