Interflon Sorb - sorbent

Interflon Sorb - sorbent

Od dnia 28 czerwca 2005 r. obowiązują nowe wytyczne CPR 15, dotyczące udzielania zezwoleń, PGS 15 (seria publikacji dotycząca substancji niebezpiecznych 15). Zgodnie z wytycznymi rozlane lub wyciekające płyny niebezpieczne należy natychmiast usuwać. Dlatego też konieczne jest posiadanie w pogotowiu odpowiednich środków wiążących chemikalia i oleje, umożliwiających unieruchomienie, zneutralizowanie lub zaabsorbowanie takich substancji.


Zbieranie bez pozostawiania plam

 

Aby uczynić zadość wymogom wytycznych, firma Interflon oferuje środek Interflon Sorb do szybkiego i łatwego zbierania substancji niebezpiecznych. Jest to uniwersalny środek wiążący chemikalia i oleje, który zapobiega rozprzestrzenianiu się cieczy i absorbuje je bezpośrednio. Wystarczy po prostu zablokować kierunek przepływu cieczy środkiem Interflon Sorb, a następnie pokryć nim cały wyciek. W ten sposób można zapobiec zagrożeniom oraz zanieczyszczeniom podłoża i wód gruntowych.

Zdolność absorpcyjna środka Interflon Sorb jest tak duża, ze w połączeniu z naszym przemysłowym środkiem czyszczącym można usuwać również plamy oleju z podłóg zakładów przemysłowych i warsztatów, jak również z powierzchni ulic.


Środek idealny na stanowisku pracy i na ulicy

 

Interflon Sorb to czysty produkt naturalny (montmorylonit), służący do ekologicznego i ekonomicznego zastosowania w zakładach i na ulicach. Nadaje się do powierzchni gładkich i porowatych. Absorbuje prawie wszystkie ciecze w przypadku wycieku z instalacji zakładowych. Interflon Sorb redukuje dotychczasowe użycie zwykłych środków wiążących o 2/3 i dlatego jest od nich wydajniejszy i bardziej ekonomiczny. Interflon Sorb absorbuje po awarii wyciekającą ciecz, wiąże ją, regeneruje i nadaje się do ponownego użytku aż do całkowitego nasycenia. Zwykły środek wiążący wymaga utylizacji po pierwszym użyciu. Interflon Sorb jest ważnym elementem w związku z problemem ochrony środowiska oraz redukcji kosztów utylizacji.

Do szybkiego transportu oraz przechowywania zużytego i jeszcze nienasyconego środka Interflon Sorb dostępny jest Interflon Sorb Dispenser.


Właściwości i zalety

 

    Szybko pochłania ciecze i chemikalia
    Sorb pozostaje twardy nawet po całkowitym nasyceniu. Dlatego też nie ma niebezpieczeństwa poślizgu, ani podczas chodzenia, ani też podczas jeżdżenia po granulacie.
    Środek niepalny, umożliwia ponowne użycie
    Zgodny z dyrektywą CPR15 (PGS15)
    Dopuszczony do użytku z prawie wszystkimi cieczami
    Interflon Sorb nie pyli się
    Nadaje się do powierzchni gładkich i porowatych
    Absorbuje ciecz w ilości przewyższającej od dwu do siedmiu razy jego własną objętość

 

Zastosowanie

 

Nadaje się do absorbowania prawie wszystkich cieczy i chemikaliów, takich jak płyny hamulcowe, oleje hydrauliczne, benzyna, nafta, rozpuszczalniki, itp. w przypadku rozlania w fabrykach i zakładach lub w razie wycieku na ulice.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl