Oleje hydrauliczne

 • RENOLIN MWB-GRUPA
  RENOLIN MWB-GRUPA

  Specjalne oleje hydrauliczne zawierające dodatki zwiększające odporność na starzenie z doskonałymi własnościami antykorozyjnymi i zdolnościami wynoszenia osadów. Wysoki udział dodatków zmniejszających ścieranie, podwyższona zdolność przenoszenia obciążeń. Oleje hydrauliczne nie zawierające cynku klasy HLPD według DIN 51524-2, ISO 11158-HM. Wysoka ochrona przed ścieraniem przy tarciu granicznym. Wysoka obciążalność według testu Bruggera (>50N/mm2).

 • RENOLIN LIFT-GRUPA
  RENOLIN LIFT-GRUPA

  Specjalne oleje hydrauliczne dla wind i przenośników hydraulicznych. Zapobiegają zjawisku Stick-Slip szczególnie przy wysokim obciążeniu i małej szybkości przesuwu. Oleje hydrauliczne klasy HLPD według DIN 51524-2, ISO 11158-HM.

 • RENOLIN PG 32/46
  RENOLIN PG 32/46

  Syntetyczne oleje hydrauliczne i obiegowe na bazie poliglikoli z wysokim wskaźnikiem lepkości VI. Rozpuszczalne w wodzie. Oleje klasy HVLP speΠniajàce norm´ DIN 51524-3. Nie są mieszalne i kompatybilne z olejami mineralnymi. Spełniajà z nadwyżką wymagania ISO 15380 HEPG.

 • RENOLIN ANTI STICK SLIP
  RENOLIN ANTI STICK SLIP

  Specjalne dodatki do olejów hydraulicznych redukujące zjawisko stick-slip oraz zmniejszające tarcie. Kompatybilne z olejami klasy HLP, HVLP, HLPD oraz PAO.

 • RENOLIN FST 101
  RENOLIN FST 101

  Specjalny dodatek do olejów hydraulicznych, dzięki któremu można zlokalizować lokalne wycieki z układu hydraulicznego. Wycieki są uwidocznione w świetle UV. Kompatybilny ze wszystkimi olejami mineralnymi (nie stosować do olejów poliglikolowych oraz cieczy zawierających związki wodne).

 • HYDROTERM 46 M
  HYDROTERM 46 M

  Trudnopalna ciecz hydrauliczna na bazie wodnego glikolu.Grupa HFC wed¸ug DIN 51502 oraz VDMA 24 317. Spełnia wymagania 7 Raportu Luksemburskiego. Szybko biodegradowalna – nie szkodliwa dla środowiska. Nie zawiera glikolu monoetylenowego. Posiada dopuszczenie BOSCH REXROTH dla ciśnień do 350 bar.

 • HYDROTHERM 68 LW RED
  HYDROTHERM 68 LW RED

  Trudnopalna ciecz hydrauliczna na bazie wodnego glikolu. Grupa HFC według DIN 51 502 i Arkusza Jednostek VDMA 24 317. Spełnia 7 Raport Luksemburski. Biodegradowalna, klasa zagrożenia wód WGK 0*. Nie zawiera glikolu monoetylenowego.

 • RENOSAFE TURBO 46 DR
  RENOSAFE TURBO 46 DR

  Syntetyczna ciecz trudnopalna grupy HFD-R na bazie specjalnych hydrolitycznych kwasów fosforowo-estrowych. Spełnia wymogi normy DIN 51 502 oraz VDMA 24 317.

 • PLANTOFLUX AT-S (ISO VG 46, 68)
  PLANTOFLUX AT-S (ISO VG 46, 68)

  Hydrauliczny płyn trudnopalny na bazie syntetycznych estrów. Zastosowanie w przemyśle stalowniczym, koksowniczym oraz odlewniach. Spełnia wymogi VDMA 24317, ISO 12922.

Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl