RENEP Grupa K

RENEP Grupa K

Wysokowartościowe rafinaty solwentowe ze specjalnym dodatkiem zapobiegającym zjawisku Stick-Slip. Dobre własności detergujące i optymalne zachowanie wobec chodzących emulsji wodno-olejowych. Olej do łóż obrabiarek, DIN 51 502, olej smarny DIN 51 517-2, CLP.

Wróć do listy produktów
Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl