Inne oleje

 • RENEP Grupa K
  RENEP Grupa K

  Wysokowartościowe rafinaty solwentowe ze specjalnym dodatkiem zapobiegającym zjawisku Stick-Slip. Dobre własności detergujące i optymalne zachowanie wobec chodzących emulsji wodno-olejowych. Olej do łóż obrabiarek, DIN 51 502, olej smarny DIN 51 517-2, CLP.

 • RENEP Grupa CGLP
  RENEP Grupa CGLP

  Rafinaty solwentowe z dodatkami poprawiającymi własności filmu smarnego oraz minimalizuj?cymi tarcie. Podwyższona zdolności przenoszenia obciążeń. Chroni przed korozją, zapobiega zjawisku Stick-Slip. Optymalna kompatybilności z wieloma środkami chłodząco-smarujacymi (sprawdzona). Olej do prowadnic i  obrabiarek, DIN 51 517-3, CGLP, olej smarny DIN51 517-3, CLP, olej hydrauliczny DIN 51 524-2 HLP 68.

 • RENEP KN-GRUPA
  RENEP KN-GRUPA

  Rafinaty solwentowe z dodatkami polarnymi zmniejszającymi tarcie i aktywnymi względem powierzchni. Oleje likwidują zjawiska Stick-Slipu. Kompatybilne względem środków chłodzących. Olej do łóż wg DIN 51 502 CGLP, deemulgowalny z dodatkami typu Tacky.

 • RENOLIN Grupa MA
  RENOLIN Grupa MA

  Standardowe oleje smarne, którym nie stawia się specjalnych wymagań. Zastosowanie do + 70°C. Spełniają z nadwyżką minimalne wymagania stawiane olejom smarnym wg DIN 51 501.

 • RENOLIN Grupa CH
  RENOLIN Grupa CH

  Wysokowartościowe, mineralne oleje cylindrowe, z dużą wytrzymałością temperaturową, małą skłonnością do zanieczyszczania nagarem. Spełniają z nadwyżka minimalne wymagania stawiane olejom smarnym według DIN 51 510.

 • RENOLIN ETERNA-GRUPA
  RENOLIN ETERNA-GRUPA

  Wyselekcjonowane rafinaty z dodatkami dla podniesienia odporności na starzenie, dla zapobiegania korozji. Spełniają z nadwyżką wymagania stawiane olejom smarnym i turbinowym według DIN 51515- części 1 i 2 (L-TDP i L-TGP). Posiada dopuszczenie SIEMENS oraz MAN.

 • RENOLIN ELTEC
  RENOLIN ELTEC

  Wysokojakościowy, nie inhibitowany olej izolacyjny zbudowany na bazie specjalnych naftenowych olejów bazowych.

 • RENOTAC GRUPA
  RENOTAC GRUPA

  Wysokowartościowe rafinaty z dodatkami poprawiającymi przyczepnością filmu smarnego oraz zmniejszającymi tarcie. Podwyższona zdolności przenoszenia obciążeń. Zawierają dodatki zwiększające przyczepność. Oleje smarne dla wszystkich miejsc trących (szyny ślizgowe, prowadnice, łożyska ślizgowe, itd.).

 • RENOLIN THERM-GRUPA
  RENOLIN THERM-GRUPA

  Oleje specjalne na bazie oleju mineralnego lub syntetycznych weglowodorów z wysoką odpornością termiczną i korzystnym przebiegiem odparowywania. Dobre wartości wymiany ciepła. Zakres zastosowania od -20 do ponad +370°C.

 • SCHALUNGSOEL PL
  SCHALUNGSOEL PL

  Olej do smarowania form i szalunków przeciwko przywieraniu betonu na bazie oleju mineralnego.

Sklep

Zapraszamy do naszego
sklepu internetowego

http://sklep.smary.pl